En vanlig myt är att det är krångligt och svårt att välja båtförsäkring. Vi får oftast frågor om vad som ingår i försäkringen? Vad kostar en båtförsäkring? Vad är marknadsvärde? Är passagerarna försäkrade?

Har du aldrig ägt en båt tidigare och ska teckna en båtförsäkring för första gången är det flera nya begrepp och moment att beakta jämfört med en vanlig bilförsäkring. Du kan dock vara lugn, vi ska hjälpa dig!

Våra båtförsäkringar

Här kan du läsa om våra båtförsäkringar och tilläggsförsäkringar samt snabbt och enkelt få ett pris på en båtförsäkring.

Guide för att välja rätt båtförsäkring

För att kunna hjälpa dig att välja rätt båtförsäkring har vi tagit fram denna guide.

Det första steget för dig i valet av försäkring är att fundera över ditt försäkringsbehov. Ställ dig följande frågor:

 • Är båten gammal eller ny?
 • Hur mycket är ekipaget, båt och motor, värt?
 • Är min båt en vanlig fritidsbåt eller en entusiastbåt, exempelvis en powerboat, racerbåt eller kanske en gammal fin träbåt?
 • När och hur mycket kommer jag använda båten?
 • Ska jag använda båten i mitt företag?
 • Var och hur förvaras båten på sommaren?
 • Var och hur förvaras båten på vintern?
 • Hur mycket motorstyrka (hk) har båten?
 • Hur snabbt går båten?
 • Hur mycket personlig egendom förvaras/kommer jag förvara på båten?
 • Har jag några stöldskydd på båten?
 • Vad vill jag betala för försäkringen?

Dessa frågor ger dig en guidning om vad som är viktigt för dig när du letar efter den perfekta båtförsäkringen för just dig. 

Har jag en skyldighet att försäkra båten?

Nej, du har ingen skyldighet som båtägare att försäkra båten. Däremot rekommenderar vi starkt att du försäkrar din båt med åtminstone en ansvarsförsäkring. Om du inte har en ansvarsförsäkring och orsakar skada på någon annans båt eller en person blir du personligt ansvarig för att betala för skadan.

Ofta kräver också båtklubbar en ansvarsförsäkring för att du ska kunna förvara din båt på klubben.

Försäkringspremie

Det är flera delar som styr vad din båtförsäkring kommer att kosta, såsom:

 • Typ av båt
 • Ekipagets (båt och motor) marknadsvärde
 • Båtens och motorns ålder
 • Båtens storlek
 • Hästkrafter
 • Fart
 • Stöldskydd
 • Försäkringens omfattning
 • Tilläggsförsäkringar Självrisker
 • Ägarens ålder
 • Båtens geografiska placering

Marknadsvärde

När du ska teckna en båtförsäkring är det viktigt att du anger båtens marknadsvärde. Vi rekommenderar att du också årligen se över värdet på din båt och att du, vid förändring av marknadsvärdet, meddelar ditt försäkringsbolag båtens nya värde.

Underförsäkrad båt

Om du exempelvis gör förändringar på båten, exempelvis installerar ny utrustning, kan båten öka i värde. Missar du att meddela oss det nya värdet är risken att båten är underförsäkrad och att du vid en eventuell skada riskerar att inte få full ersättning.

Överförsäkrad båt

Med åren brukar båtar även tappa i värde. Ändrar du då inte försäkringsvärdet till båtens aktuella marknadsvärde riskerar du att betala för mycket för försäkringen samt vad du kan få i ersättning vid en eventuell skada.

Kontrollera marknadsvärde

För att ta reda på försäkringsvärdet rekommenderar vi att du kontaktar din lokala båthandlare. Annonssidor kan också ge en föraning om värdet, men det är oftast inte lika tillförlitligt som när du frågar en båthandlare. 

Den vanligaste båtförsäkringen

Den försäkring som flest kunder tecknar är en helförsäkring. En helförsäkring ger din båt ett heltäckande skydd, oavsett om den är i sjön eller på land. Den skyddar också båten över hela årscykeln, alltifrån att båten ligger i sjön till vinterförvaring på land samt transport, upptagning och sjösättning.

Om du har en äldre båt eller att din båt har ett lågt marknadsvärde finns det fortfarande moment i helförsäkringen som ger dig ett bra skydd mot kostsamma skador. Det kan exempelvis vara en glasskada eller motorstöld.

En helförsäkring består vanligtvis av följande moment:

 • Ansvarsförsäkring
 • Brand
 • Stöld & Skadegörelse
 • Glasskada
 • Assistans
 • Rättsskydd
 • Uppläggningsskada
 • Transportskada
 • Sjösättningsskada
 • Lösöre/Personlig lösegendom
 • Jolle

Utökat skydd

Det finns även relaterade områden där helförsäkringen inte täcker fullt ut och där du bör utöka försäkringsskyddet. Det gäller framförallt skyddet för dig och dina passagerare, din motor samt trailer. Här nedan har vi listat de viktigaste tilläggen:

Båtolycksfallsförsäkring

En båtförsäkring ersätter enbart skador på båten, bortsett från ansvarsmomentet, inte skador på dig och dina passagerare. Därför rekommenderar vi våra kunder att teckna en båtolycksfallsförsäkring. Den ersätter personskador på förare och passagerare som har direkt samband med användandet av din båt.

Fördelen med vår båtolycksfallsförsäkring är att den även gäller för vattensport.

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen ger ett utökat skydd för din motor. Den gäller för skada på/i motorn som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse. Några exempel är:

 • Maskinhaveri som orsakats av kortslutning, igensatta vattenintag eller explosion.
 • Skada på annan maskinell utrustning orsakad av okänd inre anledning, kortslutning eller explosion.

Trailerförsäkring

Har du köpt eller funderar du på att köpa en båttrailer till din båt? Oftast ingår inte försäkring för båttrailern i båtens helförsäkring, utan den brukar man få teckna till separat som en tilläggsförsäkring.

I vår trailerförsäkring ingår momenten brand, stöld och vagnskada. 

Allriskförsäkring

Allriskförsäkringen ersätter skador på båten samt skada på eller förlust av båttillbehör och personlig egendom som uppkommit plötslig och oförutsett ombord på eller i direkt anslutning till båten. Det kan exempelvis vara egendom som tappas i sjön.

Utökat personligt lösöre

Vi upplever att många kunder inte har räknat fram värdet på den personliga egendom de har förvarat på sin båt. Oftast har många mer saker på båten än vad försäkringen täcker, t ex fiskare. Om du exempelvis råkar ut för en stöld finns risken att du ej får ersättning för alla saker. Detta kan du enkelt lösa genom att utöka ditt personliga lösöre.

Ansvarsförsäkring

Om du tycker att en helförsäkring är överflödig för din båt rekommenderar vi att du åtminstone tecknar en ansvarsförsäkring. Då får du hjälp ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man.

Båtförsäkring för företag

Planerar du att använda din båt i ditt företag finns det vissa restriktioner att förhålla sig till. Där är det viktigt att du stämmer av med respektive försäkringsbolag om vad de har för krav och regler kring yrkesmässig användning.

Vi försäkrar vanligtvis fritidsbåtar som används yrkesmässigt, exempelvis fiskeguider, charter och taxibåtar. Däremot försäkrar vi inte kommersiella fartyg, såsom containerbåtar.

Passageraransvar

Ska du använda båten kommersiellt och köra passagerare behöver du också en Passageraransvarsförsäkring.

Fiskeguide

Vi har också en speciell tilläggsförsäkring för dig som är fiskeguide och använder din båt för guidade turer. Du kan läsa mer om vår fiskeguideförsäkring här.

Entusiastbåt

Har du möjligtvis en gammal klassiker, powerboat eller racerbåt? För dessa båttyper finns det mer anpassade försäkringar än en vanlig helförsäkring.

Läs mer om vår entusiastbåtsförsäkring.

Självrisk

Självrisken är den del av en ersättningsbar skada som du själv får betala. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du har råkat ut för.

Din självrisk väljer du vid tecknandet av båtens försäkring. Självrisken påverkar dels priset på försäkringen, så ställ dig frågan om vad som är viktigast för dig – pris eller lägre självrisk vid skada. En hög självrisk ger ett lägre pris och vice versa. Våra självrisker hittar du här.

Det är viktigt att du jämför självrisknivåerna hos försäkringsbolag innan du tecknar din båtförsäkring. Vilket vi nämner ovan, självrisken påverkar priset samt vad du får betala vid en eventuell skada, därav är det värt att du tar dig tiden att göra en jämförelse.

Rabatter för stöldskydd

Det finns en rad åtgärder som du som båtägare kan utföra för att minska risken för stöld och skada, samtidigt som det ger dig rabatt på din båtförsäkring. Vi ger bland annat rabatt för följande:

 • Keel-Pro
 • Startspärr
 • Söksystem
 • Stöldskyddsmärkning
 • Vinterförvaring hos marina/varv

Hos oss får du även få rabatt på premien om du är skadefri. Läs mer under Rabatter

Vanliga frågor

Under Vanliga frågor har vi samlat diverse frågor kring våra försäkringar, rabatter, skada och villkor.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris