Båtolycksfall

När olyckan är framme kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring även på sjön!

Båtolycksfallsförsäkringens omfattning

För endast 220 kronor om året får du en olycksfallsförsäkring som gäller för samtliga passagerare som båten är godkänd för. Försäkringen har heller ingen nedtrappning av ersättningen vid högre ålder. 

Båtolycksfallsförsäkringen ersätter

Utöver invaliditetsersättning på upp till 800 000 kronor, vid 100 % invaliditet, ger vår försäkring dessutom kompensation med 3 600 kronor vid sjukhusvistelse mer än tre dagar samt begravningshjälp med 20 000 kronor.

Flera olycksfallsförsäkringar

Kom ihåg att man kan ha flera olycksfallsförsäkringar samtidigt och få ersättning för invaliditet från alla. Så även om du redan har en olycksfallsförsäkring kan Atlanticas Båtolycksfallsförsäkring förstärka ditt skydd väsentligt.

Begär offert