Ansvarsförsäkring

Begär offert
  1. Hem
  2. Atlantica
  3. Ansvarsförsäkring

Vår ansvarsförsäkring skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav!

Skydd vid ekonomiskt skadestånd

Ansvarsförsäkringen skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man och avser det som har med båtens brukande att göra. Gäller för dig som ägare, förare och besättning av den försäkrade båten. Den gäller också för annan person som har ditt tillstånd att bruka båten.

Ersättning

Vid varje skadetillfälle utgår ersättning enligt de ansvarsgränser som anges i Sjölagen (1994:1009), om inte annat avtalats.

Pris på Ansvarsförsäkring

Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27 eller begär en offert för att få ett pris på en Ansvarsförsäkring.