Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för dig och din båt!

Integritetspolicy

Vår ansvarsförsäkring skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav!

Skydd vid ekonomiskt skadestånd

Ansvarsförsäkringen skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man och avser det som har med båtens brukande att göra. Gäller för dig som ägare, förare och besättning av den försäkrade båten. Den gäller också för annan person som har ditt tillstånd att bruka båten.

Ersättning

Vid varje skadetillfälle utgår ersättning enligt de ansvarsgränser som anges i Sjölagen (1994:1009), om inte annat avtalats.

Pris på Ansvarsförsäkring

Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27 eller begär en offert för att få ett pris på en Ansvarsförsäkring.

Det här ingår i din ansvarsförsäkring Ansvar Helförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvar skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav

Brand

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis brand, explosion och blixtnedslag

Stöld & Skadegörelse

Du får ersättning för stulna objekt samt skador som uppstått i samband med stöld och skadegörelse

Glasskada

Du får ersättning för skador som uppstått på glas, exempelvis vindruta, glasdörr och jagarskärm

Sjöskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis en grundstötning

Atlantica Assistans

Dygnet-runt bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar/bränsle vid behov samt merkostnad upp till 10 000 kronor för resor och logi

Rättsskydd

Du får ersättning för juridisk hjälp vid tvister

Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid uppläggning, sjösättning och transport av din båt

Lösöre

Lösöre (personlig egendom) ersätts med upp till 25 000 kronor

Jolle

Jolle med motor upp till 20 hk och värde 20 000 SEK ingår i försäkringen, men jollens uppgifter måste framgå av ditt försäkringsbrev

Försäkringsinformation

Här hittar du ytterligare information om försäkringen.