A

Akter – Båtens bakre del.

Akterhack – Fack i aktern.

Akterstäv – Förbinder båtens sidor längst akterut

Akterut – Anger riktning mot båtens bakre del.

Angöra – Närma sig land från havet.

Ankare – En vikt, fastsatt i en lina, som man hivar överbord till sjöbotten för att båten ska ligga stilla.

Avdrift – Ström eller vind orsakar en förskjutning i sidled.

B

Babord – Båtens vänstra sida.

Beslå – Fastgöra ett nedhalat segel på bom, mast eller rå.

Besättning – Tjänstgörande personer på båten.

Bidevind – Se Kryssa.

Bimini – Ett solskydd över båtens sittbrunn

Bleke – Vindstilla eller stiltje.

Block – En trissa som man drar skot och fall igenom.

Bom – En stång, fastmonterad i masten, som spänner ut seglets undre del.

Bränning – Ett grund nära vattenytan.

Bära av – Förhindra att båten slår emot/skrapar en brygga eller en annan båt.

C

Clamcleat – Beslag för att låsa tamp.

D

Dinge - Jolle

Dirk – lina som håller bommen upplyft när seglet inte är satt.

Distans – Se sjömil.

Distansminut – En nautisk mil (1852 m) motsvarar en knop/timme.

Dragg – Se Ankare.

Dragga – Ankaret är dåligt fäst vilket gör att båten rör sig oönskat.

Driva – Att okontrollerat föras i en riktning som bestäms av rådande ström, vågor och vind.

Durk – Båtens golv.

Dykdalb/Diktalb – Anordning för att förtöja eller styra undan fartyg.

Dyvika – En propp till länshålet i båtens botten som används vid avtappning av vatten när båten står på land.

Dävert – hissanordning för att hissa upp en jolle.

E

Eka - En flatbottnad allmogebåt.

Ekolod – Ett instrument som mäter av vattnet under båten för att exempelvis mäta djup eller hitta fisk.

F

Fall –  Tamp som används för att hissa segel

Falla – Styra bort båten från vinden.

Fartyg – En båt som är större än 12 * 4 meter.

Fender/Fendert – En plastdetalj som hängs på båtens utsida för att skydda mot andra båtar samt brygga.

Fira – Att ta ned båtens segel.

Flybridge – Styrplats ovanför båtens ruff.

Fock – Ett mindre försegel som förs för om masten och som används i hårdare vind eller när man kryssar.

Fribord – Den del av båtens utsida som är ovanför vattenlinjen.

Frälsarkrans - Se Livboj.

För – Båtens främre del.

Förhala – att flytta en båt utan hjälp av motor.

Förpik – Ett utrymme längst fram i båten.

Försegel – Segel fäst vid förstaget.

Förstag – Vajer som stagar segelbåtens mast.

Förstäv - Förlängning av kölen vid båtens för.

Förtöja – Säkra båten genom att knyta fast den i en brygga, boj eller kaj.

G

Galär - En typ av fartyg som drevs framåt av åror.

Gast – En besättningsmedlem ombord på en båt.

Gennacker – Ett försegel, som är en korsning mellan genua och spinnaker, som används i lätt- och medelvind.

Genua/Genuafock – Ett större försegel som sträcker sig akter om masten.

Gippa – Undanvindsvändning.

Gira – Svänga för att ändra kurs.

GPS – Elektronisk navigator som antingen är fast monterad i båten eller portabel.

H

Hala – Att hissa båtens segel.

Halvvind – När vinden kommer rakt från sidan under segling.

Halkip – Beslag på båtens reling som används för genomföring av tågvirke vid förtöjning.

Hästkraft - Måttenhet för båtens/motorns effekt.

J

Jolle – En mindre, öppen båt. En jolle kan också vara en släpjolle till en båt.

Julle - En klinkbyggd båttyp med en bred tvär akter.

Järngenua – Öknamn på en segelbåtsmonterad motor.

K

Kanot - Syftar på mindre, smala vattenfarkoster som drivs framåt med hjälp av motor, segel eller paddel.

Karbinhake – En metallring med fjädrande stängningsarm/spärr.

Kapell – Ett skydd för sittbrunnen eller segel.

Ketch - En skuta med stormast och en mindre mesanmast eller tvåmastad segelbåt.

Kick – Anordning som används för att hålla ned bommen på en segelbåt.

Klys – Se Halkip. 

Knop (hastighet till sjöss) – Enhet för hastighet till sjöss. En knop betyder en nautisk mil/sjömil och motsvarar en distansminut per timme (1852 meter).

Knop (knut) – En typ av knut. Det finns flera olika typer av knopar som används inom båtlivet, exempelvis pålstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part och råbandsknop.

Kogg - En skeppstyp med lång historia.

Koj – Sovplats på en båt.

Kompass – Ett instrument som visar de fyra väderstrecken och som används för att bestämma rörelseriktning.

Kontrakurs – Kurs i motsatt riktning.

Knap – Beslag för säker förtöjning.

Krabb sjö – Täta vågor.

Krus – Små vågor.

Kryssa – När en segelbåt sicksackseglar snett mot vinden

Kurs – Båtens färdriktning, vilket mäts i grader.

Kutter - En segelbåt med två förmaster eller ett enmastat segelfartyg.

Köl – Båtens understa del som går längst mittlinjen av skrovet och som utgör båtens stomme. Den håller dels båten upprätt samt att den ska minska avdriften.

Kölsvin – En balk som är invändigt fäst ovanpå båtens köl.

L

Lanterna – En lampa på båten som används i mörker och skymning. Lanternornas färg varierar beroende på dess placering på båten.

Livboj - En flytande kastring som används vid livräddning.

Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och distans

Loggbok – En skeppsdagbok.

Lova – Styra upp mot vindögat

Lovart – Den sida av båten varifrån vinden kommer

 – Den sida varifrån vinden inte kommer

Läns – När en segelbåt seglar med vinden

Länsa – Tömma en båt på vatten

M

Mantåg – Staketet på båtens reling.

Mesanmast – Den mast som är placerad längst akteröver på en båt med två eller flera master

Mojna – Vind som avtar

N

Navigera – Att under framförande av båten bestämma position, kurs och fart för sin planerad rutt

P

Pentry – Båtens kök.

Pollare – Se knap

Position – Båten har vid varje tidpunkt en given position på jordklotet, vilket vanligen är angiven med latitud och longitud.

Prick – Sjömärken som visar grund samt farleder.

Pråm - Syftar på ett lastfartyg som vanligtvis bogseras av ett annat fartyg.

Pulpit – Relingsräcke i fören på båten.

Akterpulpit – Relingsräcke i aktern på båten.

Putt-ifrån-påse – Se Fender.

Pålstek – En knop som ger en fast ögla.

R

Rank – Är en båt som är ostadig/vinglig i sidled.

Reling – Kanten mellan båtens däck och sida.

Reva – Minska segelytan.

Rigg – Mast samt stag och tampar på en segelbåt.

Rigg – Del av utombordsmotor.

Rorkult – Handtag, monterad på rodret, för styrning av båten.

Ruff – Utrymme i båten som används för bl a matlagning, sömn och umgänge.

Räddningsväst – Flytväst med utökad flytkraft i kragen, vilket gör så att en medvetslös person är rättvänd i vattnet.

S

Schackel – Öppningsbar och u-formad länk som används för att fästa olika saker i varandra.

Segel – En duk som hängs upp i masten för att fånga vinden och röra båten framåt.

Seglarväst – Flytväst utan krage.

Sittbrunn – Sittutrymme som inte är under däck.

Sjökort – En karta som används för navigering på sjön.

Sjökortsplotter – Elektroniskt navigeringsinstrument som innehålla sjökort.

Sjömil – Avstånd till sjöss (1 sjömil = 1852 meter).

Sjömärke – Pinne eller annat märke i vattnet som används till navigering på sjön.

Skot – Tamp som används för att bestämma seglets riktning mot vinden.

Skota – dra i tampen för att bestämma seglets riktning.

Skott – Båtens väggar.

Skylight – Däcklucka med ljusinsläpp.

Skädda/Skäddor – Se Trimplan.

Sköra – Om segel trasas sönder.

Slacka - Släppa efter på ett skot.

Slagsida – När ett fartyg lutar kraftigt på grund av läckage eller lastförskjutning.

Slå – Vända en segelbåt genom vinden.

Slup - En segelbåt med en mast.

Släcka – Försiktig lossa på exempelvis ett skot

Släppa – Att lägga loss en tamp.

Slör – Seglar med vinden inkommande snett akterifrån.

Smult – Lugnt vatten.

Spinnacker – Stort ballongsegel som hissas framför förstaget.

Splits/Splejs – Sammanflätning av tamp eller vajer för att skapa en ögla eller skarva.

Spring – Förtöjning snett akterut eller förut.

Stag – Linor eller vajrar som stöttar en mast i längsled.

Stickkoj – Mindre sängplats på båten.

Storsegel – Seglet som sitter mastens akterkant (baksida).

Stuva – Packa saker ombord.

Styrbord – Båtens högersida.

Stå på – Fortsätta med samma fart och kurs.

Stäv - Båtens för- eller akterände.

Svaja/svajförtöjning – förtöjning vid ankare eller boj utan kontakt med land.

Sätta segel – Att hissa ett segel.

T

Ta hem – Dra in.

Tajta – Spänna lina.

Talja - Flera block.

Tamp – Ändan av en lina eller rep.

Trimplan - Används för kontrollera och justera båtens gång i vattnet. 

Tågvirke – Samlingsnamn för tampar, rep och linor ombord.

V

Vant – Linor eller vajrar som stagar upp masten i sidled.

VHF (Very High Frequency) – VHF är ett radiokommunikationssystem mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio- eller andra landstationer.

VHF-radio – Kommunikationsinstrument för att kommunicera över VHF.

Väja – Att ändra kurs för att undvika kollision.

W

Walkaround – motorbåt med fri passage runt båten och styrpulpet i mitten (läs mer om Walkaroundbåt).

Ä

Äsping - En historisk båttyp. 

Ö

Öga – Ögla på tamp eller vajer

Öskar – Ett kar som används för att ösa vatten ur båten.

Förstäv

16 maj 2022