A

Akter – Båtens bakre del.

Akterhack – Fack i aktern.

Akterstäv – Förbinder båtens sidor längst akterut.

Akterut – Anger riktning mot båtens bakre del.

Angöra – Närma sig land från havet.

Ankare – En vikt, fastsatt i en lina, som man hivar överbord till sjöbotten för att båten ska ligga stilla.

Avdrift – Ström eller vind orsakar en förskjutning i sidled.

B

Babord – Båtens vänstra sida.

Beslå – Fastgöra ett nedhalat segel på bom, mast eller rå.

Besättning – Tjänstgörande personer på båten.

Bidevind – Se Kryssa.

Bimini – Ett solskydd över båtens sittbrunn.

Bleke – Vindstilla eller stiltje.

Block – En trissa som man drar skot och fall igenom.

Bom – En stång, fastmonterad i masten, som spänner ut seglets undre del.

Bränning – Ett grund nära vattenytan.

Bära av – Förhindra att båten slår emot/skrapar en brygga eller en annan båt.

C

Clamcleat – Beslag för att låsa tamp.

D

Dinge - Jolle

Dirk – Lina som håller bommen upplyft när seglet inte är satt.

Distans – Se Sjömil.

Distansminut – En nautisk mil (1852 m) motsvarar en knop/timme.

Dragg – Se Ankare.

Dragga – Ankaret är dåligt fäst vilket gör att båten rör sig oönskat.

Driva – Att okontrollerat föras i en riktning som bestäms av rådande ström, vågor och vind.

Durk – Båtens golv.

Dykdalb/Diktalb – Anordning för att förtöja eller styra undan fartyg.

Dyvika – En propp till länshålet i båtens botten som används vid avtappning av vatten när båten står på land.

Dävert – hissanordning för att hissa upp en jolle.

E

Eka - En flatbottnad allmogebåt.

Ekolod – Ett instrument som mäter av vattnet under båten för att exempelvis mäta djup eller hitta fisk.

F

Fall –  Tamp som används för att hissa segel

Falla – Styra bort båten från vinden.

Fartyg – En båt som är större än 12 x 4 meter.

Fender/Fendert – En plastdetalj som hängs på båtens utsida för att skydda mot andra båtar samt brygga.

Fira – Att ta ned båtens segel.

Flybridge – Styrplats ovanför båtens ruff.

Fock – Ett mindre försegel som förs för om masten och som används i hårdare vind eller när man kryssar.

Fribord – Den del av båtens utsida som är ovanför vattenlinjen.

Frälsarkrans - Se Livboj.

För – Båtens främre del.

Förhala – att flytta en båt utan hjälp av motor.

Förpik – Ett utrymme längst fram i båten.

Försegel – Segel fäst vid förstaget.

Förstag – Vajer som stagar segelbåtens mast.

Förstäv - Förlängning av kölen vid båtens för.

Förtöja – Säkra båten genom att knyta fast den i en brygga, boj eller kaj.

G

Galär - En typ av fartyg som drevs framåt av åror.

Gast – En besättningsmedlem ombord på en båt.

Gennacker – Ett försegel, som är en korsning mellan genua och spinnaker, som används i lätt- och medelvind.

Genua/Genuafock – Ett större försegel som sträcker sig akter om masten.

Gippa – Undanvindsvändning.

Gira – Svänga för att ändra kurs.

GPS – Elektronisk navigator som antingen är fast monterad i båten eller portabel.

H

Hala – Att hissa båtens segel.

Halvvind – När vinden kommer rakt från sidan under segling.

Halkip – Beslag på båtens reling som används för genomföring av tågvirke vid förtöjning.

Hästkraft - Måttenhet för båtens/motorns effekt.

J

Jolle – En mindre, öppen båt. En jolle kan också vara en släpjolle till en båt.

Julle - En klinkbyggd båttyp med en bred tvär akter.

Järngenua – Öknamn på en segelbåtsmonterad motor.

K

Kanot - Syftar på mindre, smala vattenfarkoster som drivs framåt med hjälp av motor, segel eller paddel.

Karbinhake – En metallring med fjädrande stängningsarm/spärr.

Kapell – Ett skydd för sittbrunnen eller segel.

Ketch - En skuta med stormast och en mindre mesanmast eller tvåmastad segelbåt.

Kick – Anordning som används för att hålla ned bommen på en segelbåt.

Klys – Se Halkip

Knop (hastighet till sjöss) – Enhet för hastighet till sjöss. En knop betyder en nautisk mil/sjömil och motsvarar en distansminut per timme (1852 meter).

Knop (knut) – En typ av knut. Det finns flera olika typer av knopar som används inom båtlivet, exempelvis pålstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part och råbandsknop.

Kogg - En skeppstyp med lång historia.

Koj – Sovplats på en båt.

Kompass – Ett instrument som visar de fyra väderstrecken och som används för att bestämma rörelseriktning.

Kontrakurs – Kurs i motsatt riktning.

Knap – Beslag för säker förtöjning.

Krabb sjö – Täta vågor.

Krus – Små vågor.

Kryssa – När en segelbåt sicksackseglar snett mot vinden.

Kurs – Båtens färdriktning, vilket mäts i grader.

Kutter - En segelbåt med två förmaster eller ett enmastat segelfartyg.

Köl – Båtens understa del som går längst mittlinjen av skrovet och som utgör båtens stomme. Den håller dels båten upprätt samt att den ska minska avdriften.

Kölsvin – En balk som är invändigt fäst ovanpå båtens köl.

L

Lanterna – En lampa på båten som används i mörker och skymning. Lanternornas färg varierar beroende på dess placering på båten.

Livboj - En flytande kastring som används vid livräddning.

Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och distans.

Loggbok – En skeppsdagbok.

Lova – Styra upp mot vindögat.

Lovart – Den sida av båten varifrån vinden kommer.

– Den sida varifrån vinden inte kommer.

Läns – När en segelbåt seglar med vinden.

Länsa – Tömma en båt på vatten.

M

Mantåg – Staketet på båtens reling.

Mesanmast – Den mast som är placerad längst akteröver på en båt med två eller flera master.

Mojna – Vind som avtar.

N

Navigera – Att under framförande av båten bestämma position, kurs och fart för sin planerad rutt.

P

Pentry – Båtens kök.

Pollare – Se Knap.

Position – Båten har vid varje tidpunkt en given position på jordklotet, vilket vanligen är angiven med latitud och longitud.

Prick – Sjömärken som visar grund samt farleder.

Pråm - Syftar på ett lastfartyg som vanligtvis bogseras av ett annat fartyg.

Pulpit – Relingsräcke i fören på båten.

Akterpulpit – Relingsräcke i aktern på båten.

Putt-ifrån-påse – Se Fender.

Pålstek – En knop som ger en fast ögla.

R

Rank – Är en båt som är ostadig/vinglig i sidled.

Reling – Kanten mellan båtens däck och sida.

Reva – Minska segelytan.

Rigg – Mast samt stag och tampar på en segelbåt.

Rigg – Del av utombordsmotor.

Rorkult – Handtag, monterad på rodret, för styrning av båten.

Ruff – Utrymme i båten som används för bl a matlagning, sömn och umgänge.

Räddningsväst – Flytväst med utökad flytkraft i kragen, vilket gör så att en medvetslös person är rättvänd i vattnet.

S

Schackel – Öppningsbar och u-formad länk som används för att fästa olika saker i varandra.

Segel – En duk som hängs upp i masten för att fånga vinden och röra båten framåt.

Seglarväst – Flytväst utan krage.

Sittbrunn – Sittutrymme som inte är under däck.

Sjökort – En karta som används för navigering på sjön.

Sjökortsplotter – Elektroniskt navigeringsinstrument som innehålla sjökort.

Sjömil – Avstånd till sjöss (1 sjömil = 1852 meter).

Sjömärke – Pinne eller annat märke i vattnet som används till navigering på sjön.

Skot – Tamp som används för att bestämma seglets riktning mot vinden.

Skota – dra i tampen för att bestämma seglets riktning.

Skott – Båtens väggar.

Skylight – Däcklucka med ljusinsläpp.

Skädda/Skäddor – Se Trimplan.

Sköra – Om segel trasas sönder.

Slacka - Släppa efter på ett skot.

Slagsida – När ett fartyg lutar kraftigt på grund av läckage eller lastförskjutning.

Slå – Vända en segelbåt genom vinden.

Slup - En segelbåt med en mast.

Släcka – Försiktig lossa på exempelvis ett skot.

Släppa – Att lägga loss en tamp.

Slör – Seglar med vinden inkommande snett akterifrån.

Smult – Lugnt vatten.

Spinnacker – Stort ballongsegel som hissas framför förstaget.

Splits/Splejs – Sammanflätning av tamp eller vajer för att skapa en ögla eller skarva.

Spring – Förtöjning snett akterut eller förut.

Stag – Linor eller vajrar som stöttar en mast i längsled.

Stickkoj – Mindre sängplats på båten.

Storsegel – Seglet som sitter mastens akterkant (baksida).

Stuva – Packa saker ombord.

Styrbord – Båtens högersida.

Stå på – Fortsätta med samma fart och kurs.

Stäv - Båtens för- eller akterände.

Svaja/svajförtöjning – förtöjning vid ankare eller boj utan kontakt med land.

Sätta segel – Att hissa ett segel.

T

Ta hem – Dra in.

Tajta – Spänna lina.

Talja - Flera block.

Tamp – Ändan av en lina eller rep.

Trimplan - Används för kontrollera och justera båtens gång i vattnet. 

Tågvirke – Samlingsnamn för tampar, rep och linor ombord.

V

Vant – Linor eller vajrar som stagar upp masten i sidled.

VHF (Very High Frequency) – VHF är ett radiokommunikationssystem mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio- eller andra landstationer.

VHF-radio – Kommunikationsinstrument för att kommunicera över VHF.

Väja – Att ändra kurs för att undvika kollision.

W

Walkaround – motorbåt med fri passage runt båten och styrpulpet i mitten (läs mer om Walkaroundbåt).

Ä

Äsping - En historisk båttyp. 

Ö

Öga – Ögla på tamp eller vajer.

Öskar – Ett kar som används för att ösa vatten ur båten.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris
16 maj 2022