Entusiastbåtförsäkring

 1. Hem
 2. Atlantica
 3. Entusiastbåt­försäkring

En entusiastbåtförsäkring som möter dina krav

I vår entusiastbåtförsäkring försäkrar vi allt från klassiska träbåtar till extrema powerboats. Det skiljer en hel del på en fin träbåt och snabb powerboat, men en viktig nämnare har de gemensamt: de ska visas upp och njutas av!

Helförsäkring för din entusiastbåt

Vår entusiastbåtförsäkring är en helförsäkring som är anpassad efter din båts unika egenskaper - till en anpassad premie.

Vi tagit fram en försäkring för entusiastbåtar som är utformad för att möta de behov och krav som en båtentusiast har på en båtförsäkring. Oavsett om din veteranbåt är tillverkad i trä, stål, aluminium eller glasfiber är du välkommen att försäkra den hos oss.

Entusiastbåtförsäkringen försäkrar följande båttyper:

 • Klassiker
 • Powerboats
 • Svemo

Samarbete med Sjöexpress

Vi samarbetar med Anders Vaerneus på AB Sjöexpress. Du kan kontakta Anders om du önskar mer information om entusiastbåtförsäkringen eller en offert.

Telefon: 0706-58 74 73

E-post: anders@sjoexpress.se

Hemsida: www.sjoexpress.se

Atlantica Båtförsäkrings entusiastbåtsförsäkring för klassiska båtar

Vårt mål med entusiastbåtförsäkringen är att din klassiker ska få åldras i trygghet till framtida generationer.

Försäkring för veteranbåt

Entusiastbåtförsäkringen är också till för dig som gillar hästkrafter och snabba båtar.

Vi vet att kravet på försäkring för en högpresterande powerboat är hög, vilket vi tagit hänsyn till i entusiastbåtförsäkringen. Försäkringen är en helförsäkring, men utan momentet sjöskada. Du får även en anpassad premie utifrån den kraft och fart din båt besitter.

Följande kriterier gäller för försäkringen:

 • Försäkringen gäller ej under tävling.

Atlantica Båtförsäkrings entusiastbåtsförsäkring för powerboats

Försäkring för racerbåt

Vid höga hastigheter finns inget utrymme för misstag. Det finns det inte heller i din försäkring för din racerbåt. Vår entusiastbåtförsäkring är framtagen för att möta de behov och krav som en racerförare har på sin försäkring.

För din racerbåt får du en helförsäkring, utan momentet sjöskada. Du får även en anpassad premie, utifrån den kraft och fart din båt besitter.

Följande kriterier gäller för försäkringen:

 • Försäkringen gäller ej under tävling
 • Tävlingslicens ska vara utfärdat av Svemo
 • Tävlingslicenser som ej är klara vid tecknandet ska, när licensen tagits, meddelas till oss
 • Båten får endast framföras av förare med licens
 • Ekipaget ska mellan tävlings-/träningstillfällen förvaras inlåst inomhus
 • Vid förvaring i samband med träning/tävling utanför hemorten ska båten låsas fast i ett fast föremål eller i trailern, med klass 3-lås
 • Vid fastlåsning i trailer ska även denna låsas i fast föremål eller bil, alternativt blockeras så att trailern inte går att flytta.

OBS! Eventuella reservdelar, som extrapropellerar, extra växelhus och personlig lösegendom som intercom, racingvästar och liknande ska räknas in i försäkringsvärdet. De ska även finnas med på försäkringsbrevet för att ersättning ska kunna utgå vid eventuell skada.

Atlantica Båtförsäkrings entusiastbåtsförsäkring för Svera tävlingsbåtar

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.