Villkor och förköpsinformation

Här hittar du Atlantica Båtförsäkrings nuvarande och tidigare villkor samt förköpsinformation.

Villkor och förköpsinformation

I försäkringsvillkoret kan du läsa detaljerat om de villkor som gäller för din båtförsäkring. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans så att du vet vad som gäller för just din försäkring.

I förköpsinformationen har vi sammanfattat vad försäkringen omfattar och vilka viktiga begränsningar som finns. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring. Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen och sparar ned den.

Försäkringsbrev

På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Villkor för tecknade försäkringar hos Kundservice från 1 februari 2024

Atlantica Båtförsäkring

Atlantica Green

Vattenskoterförsäkrinrg

Nuvarande villkor för tecknade försäkringar online eller hos Kundservice innan 1 februari 2024

Villkor för tecknade försäkringar fram till 31 december 2017

Försäkringsinformation

Aktsamhetskrav & Självrisker