Villkor och förköpsinformation

Här hittar du Atlantica Båtförsäkrings nuvarande och tidigare villkor samt förköpsinformation.

Villkor och förköpsinformation

I försäkringsvillkoret kan du läsa detaljerat om de villkor som gäller för din båtförsäkring. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans så att du vet vad som gäller för just din försäkring.

I förköpsinformationen har vi sammanfattat vad försäkringen omfattar och vilka viktiga begränsningar som finns. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring. Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen och sparar ned den.

Försäkringsbrev

På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Villkor för tecknade försäkringar

Den senaste versionen av villkoren, 2024-02-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 18 april 2024 eller senare, eller förnyar din försäkring 2 juni eller senare. Det gäller också för dig som har tecknat försäkringen från den 1 februari 2024 eller senare hos kundservice. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den versionen av villkoren som gällde när skadan inträffade.

Villkor för tecknade försäkringar fram till 31 december 2017

Aktsamhetskrav & Självrisker