There is a license error on this site:
Multi site limit 5 has been reached
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Villkor - Försäkringsvillkor för våra båtförsäkringar - Atlantica

Villkor & Förköpsinformation

Integritetspolicy

Här hittar du Atlantica Båtförsäkring nuvarande och tidigare villkor samt förköpsinformation!

Villkor & Förköpsinformation

Skillnaden mellan försäkringsvillkor och förköpsinformation är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från försäkringsvillkoret.

I försäkringsvillkoret kan du läsa detaljerat om de villkor som gäller för din båtförsäkring. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är intresserad av att teckna en båtförsäkring hos oss.

Försäkringsbrev

På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Aktsamhetskrav & Självrisker