Självrisker

Information om Atlantica Båtförsäkrings självrisker!

Vad är en självrisk?

Självrisken är den del av en ersättningsbar skada som du själv får betala. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du har råkat ut för.

Premiepåverkan

Självrisken påverkar också premien på din försäkring. Du får exempelvis en lägre försäkringspremie ju högre självrisk du väljer för din försäkring. 

Din självrisk

Självrisken väljer du när du tecknar din båtförsäkring och dina aktuella självrisker framgår av ditt försäkringsbrev.

Följande skador finner du självrisk för i ditt försäkringsbrev:

 • Brand
 • Stöld & Skadegörelse
 • Sjöskada
 • Uppläggnings-, sjösättning- och transportskada

Generella självrisker

För vissa skador finns det generella självrisker:

 • Ansvarsskada - 1000 kr
 • Glasskada - 25% av totala skadekostnaden, dock lägst den ordinarie självrisken för glasskada
 • Rättskydd - 20 % av skadekostnaden, dock lägst 1000 kr
 • Atlantica Assistans - Gäller utan självrisk
 • Lösöre - 1000 kr
 • Allrisk - 1000 kr
 • Maskinskadeförsäkring - Självrisken för maskinskada är samma som vid sjöskada, dock högst 10 000 kr
 • Trailer - 1000 kr
 • Uthyrning - Vid skada när båten är uthyrd gäller försäkringen med ordinarie självrisk 
 • Utökat geografiskt område - Vid skada på utökat geografiskt område gäller försäkringen med ordinarie självrisk 
 • Utökat belopp för personligt lösegendom - Se lösöre
 • Båtolycksfall - Gäller utan självrisk

Dubbel självrisk

Mellan 1/11 - 31/3 gäller försäkringen med dubbel självrisk på eventuella skador i sjön.

Försäkringsvillkor

Mer information om våra självrisker hittar du i vårt försäkringsvillkor.