Sjövett

Sjösäkerhetsrådet har tagit fram 10 sjövettsregler för att öka din säkerhet och trivsel ute på sjön!

Sjövettsregler

  1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord
  2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg flytväst åt alla ombord och de ska vara på
  3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för
  4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar färdmål, meddela hem
  5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop
  6. Överlasta inte båten, och sitt i båten
  7. Håll alltid god utkik. Var försiktig med farten
  8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna hemma. Är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn
  9. Om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än om du simmar mot land
  10. Skräpa inte ner, varken på land eller i sjön. Tag med skräpet hem eller lämna det i en sopmaja

Utöver ovannämnda regler vill vi också lyfta fram samarbete. Således att ni hjälper varandra på sjön och på bryggan samt att ni kollar till varandras båtar!