Sjövettsregler

Sjösäkerhetsrådet har tagit fram 10 sjövettsregler för att öka din säkerhet och trivsel ute på sjön!

 1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord
 2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg flytväst åt alla ombord och de ska vara på
 3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för
 4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar färdmål, meddela hem
 5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop
 6. Överlasta inte båten, och sitt i båten
 7. Håll alltid god utkik. Var försiktig med farten
 8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna hemma. Är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn
 9. Om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än om du simmar mot land
 10. Skräpa inte ner, varken på land eller i sjön. Tag med skräpet hem eller lämna det i en sopmaja

Utöver ovannämnda regler vill vi också lyfta fram samarbete. Således att ni hjälper varandra på sjön och på bryggan samt att ni kollar till varandras båtar! 

Sjömanskap

Listan på vad som är gott sjömanskap kan göras lång och det är också något alla har en åsikt om. Nedan tar vi upp några av de mest självklara, men kom ihåg att det är långt ifrån alla!
 • Håll noggrann utkik, titta bakåt, under genuan med mera
 • Ta ner seglen och gå för motor genom trånga sund
 • Passera inte för nära annan båt när du kör om den
 • Tänk på vilket svall den egna båten gör, även när du passerar båtar som ligger förtöjda
 • Ta emot en tamp och hjälp andra att lägga till och lägga ut
 • Tänk på att alla inte har lika lång erfarenhet som du själv kanske har. Att hjälpa varandra tjänar alla på
 • Sätt ut fendrarna innan du lägger till
 • Ta ner focken när du kör segelbåten för motor
 • Visa tydligt vart du ska åka när du girar och håll kursen, vingla inte
 • Se till att båten är sjövärdig och ha god ordning på båten och utrustningen
 • Håll säker fart. Detta är särskilt viktigt i trånga passager, svårnavigerade vatten, hårt trafikerade områden och vid nedsatt sikt, mörker eller dimma

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris