25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Brand ombord på båten

Tips och råd på hur du kan förebygga brand ombord på din båt!

Integritetspolicy

En båt som förvandlas till ett eldhav är en upplevelse som ingen vill vara med om. Här gäller det inte enbart att hålla huvudet kallt och försöka bemästra branden. Det är mycket du kan göra i förebyggande syfte. Tänk efter före!

Allmänt om brand

Dessa anvisningar går ut på att förhindra att brand uppstår i båten. De ger också råd om hur du skall bete dig om brand trots allt uppstår.

För att en brand skall kunna uppstå krävs det:

  • Brännbart ämne
  • Syre
  • Värme

Ombord i båten finns gott om brännbara ämnen. Utöver drivmedel finns skrov, inredning och tillbehör som, om de är av trä, plast eller textilier, brinner bra.

Syre finns i omgivande luft.

I båten finns flera olika värmekällor såsom motorer, spisar, kylskåp, värmeanläggningar och fotogenlampor etc. Hög värme kan även uppstå i exempelvis elsystemet.