Checklista brand ombord på båten

Allmänt om brand

Dessa anvisningar går ut på att förhindra att brand uppstår i båten. De ger också råd om hur du skall bete dig om brand trots allt uppstår.

För att en brand skall kunna uppstå krävs det:

  • Brännbart ämne
  • Syre
  • Värme

Ombord i båten finns gott om brännbara ämnen. Utöver drivmedel finns skrov, inredning och tillbehör som, om de är av trä, plast eller textilier, brinner bra.

Syre finns i omgivande luft.

I båten finns flera olika värmekällor såsom motorer, spisar, kylskåp, värmeanläggningar och fotogenlampor etc. Hög värme kan även uppstå i exempelvis elsystemet.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här