Grundregler för brandsäkerhet

Det finns gott om brännbart material ombord på en båt. Förutom drivmedel så finns inredning och tillbehör som brinner väldigt bra. Båten har dessutom flera andra källor som kan orsaka en brand, exempelvis värmeaggregat, elektriskutrustning, motor, gasolspis och fotogenlampor.

Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista. Vid tankning, påfyllning av spritkök och byte av gasoltub måste du därför vara extra uppmärksam. Här är nio grundregler att hålla dig i för att minska risken för brand.

 • Stäng av motorn vid tankning.
 • Fyll på lösa tankar utanför båten.
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.
 • Placera påfyllnings- och avluftningsrör utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
 • Köp endast värmare som är avsedd för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
 • Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas.
 • Rök inte vid hantering av bränsle.
 • Stäng av huvudströmbrytaren när båten inte används.
 • Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle- och gasolutrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.

När du tankar

Du ska alltid stänga av motorn och släcka kylskåps­låga, fotogenkök eller annan låga, även i »slutna« förbränningssystem. Låt helst alla som är ombord gå iland och stanna där till dess att motorn har startats och det är dags att kasta loss.

Under tiden som du tankar ska påfyllningspistolen hållas med metallisk kontakt mot påfyllningsbeslaget. Detta för att ingen gnista ska uppstå genom elektrostatisk uppladdning. Den spänning som uppstår vid fritt fallande bränslestråle kan bli mycket hög.

Tänk på att:

 • Använda endast godkända förvaringsdunkar. Om 50 liter bränsle fylls på trycks 50 liter explosiv bränslegas tyngre än luft ut ur tanken.
 • Kallt bränsle från cisternen vid en bensinstation expanderar kraftigt en varm sommardag. Fyll därför inte tanken helt.
 • Lösa bränsletankar får inte fyllas på ombord.
 • Ventilera motorrummet under minst två minuter före start. Tips! Sätt upp en skylt om detta vid förarplatsen för att påminna dig själv och andra.

När du lagar mat

Det är lätt hänt att pastavatten kokar över, korven bränns vid eller att en handduk ligger för nära lågan – ha därför hela tiden uppsyn över din matlagning. Det finns även några saker att tänka på innan du tänder spisen.

 • Torka upp eventuellt tidigare spill av sprit om du har ett spritkök
 • Kontrollera att det inte är något läckage vid röranslutningar
 • Se till att brännbart material, såsom textilier, papper med mera inte finns i närheten av spisen

Var försiktig när det är dags att fylla på spritköket eller spisens gasolbehållare. Om spisen har en löstagbar bränslebehållare fyller du på den utanför båten. Tänk också på att använda en rejäl tratt och att aldrig fylla på ett spritkök innan det kallnat.

Om båten börjar brinna

Försök att släcka branden omedelbart, annars blir båten snabbt övertänd och alla ombord måste lämna den. Se till att du har placerat brandsläckaren så att den är lätt att komma åt.

 • Stanna motorn
 • Styr fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckare
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem
 • Stäng av huvudströmmen
 • Släck pyrande brandhärdar med vatten

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris
07 feb 2024