Tankning

Före tankning skall motorn stängas av. Släck kylskåps­låga, fotogenkök eller annan låga, även i »slutna« förbränningssystem. Låt helst alla i besättningen gå iland och stanna där till dess att motorn har startats och det är dags att kasta loss.

Under hela tankningen måste påfyllningspistolen hållas med metallisk kontakt mot påfyllningsbeslaget så att ingen gnista uppstår genom elektrostatisk uppladdning. Den spänning som uppstår vid fritt fallande bränslestråle kan bli mycket hög.

Endast godkända förvaringsdunkar får användas. Om 50 liter bränsle fylls på trycks 50 liter explosiv bränslegas tyngre än luft ut ur tanken. Tänk på att kallt bränsle från cisternen vid en bensinstation expanderar kraftigt en varm sommardag. Fyll därför inte tanken helt.

Lösa bränsletankar får inte fyllas på ombord. Var noga med att ventilera motorrummet under minst 2 minuter före start. Skylt om detta bör finnas vid förarplatsen. De flesta bränder inträffar vid start efter tankning.

Matlagning

Tändning av spisar skall göras med stor försiktighet.

Kontrollera att läckage vid röranslutningar inte före­kommer. Se vidare till att brännbara inventarier, såsom textilier, papper med mera inte finns i närheten av öppen låga. En förutsättning för trygg användning är regelbunden tillsyn.

Påfyllning av spisens behållare är alltid förenad med risker. Har spisen löstagbar bränslebehållare skall den fyllas utanför båten. Öppen eld får inte förekomma. En rejäl tratt bör alltid användas. Fyll aldrig på ett spritkök innan det har kallnat.

Eventuellt spill torkas upp innan spisen tänds. Tänk på att sprit ger speciellt lättantändliga explosiva gaser.

Start av värmare

Vid start av båtvärmare gäller samma regler som för båtspisar. Stora krav bör ställas på värmarens funktions­säkerhet eftersom den sällan övervakas kontinuerligt.

Ibland används fristående värmeapparater som placeras i slutna utrymmen. I sådana fall måste man ovillkorligen se till att tillräckligt med förbränningsluft tillförs och att avgaserna ventileras bort. I annat fall föreligger stor risk för förgiftning.

En god ventilation ger även mindre kondens. Använd endast utrustning för marint bruk. Följ tillverkarens bruksanvisning.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här
27 sep 2017