25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Sjöpolisens checklista för sjösäkerhet

Sjöpolisens tips för säkerhet på sjön!

Integritetspolicy

Nedan har Sjöpolisens checklista för ökad säkerhet på sjön. Enkla och bra punkter reflektera över innan och under en båttur!

 • Utbilda dig
 • Ha god utkik. Ha uppsikt och se upp för andra båtar
 • Håll säker fart och visa hänsyn
 • Lyssna på väderleksrapporten
 • Använd flytväst
 • Avstå från alkohol
 • Var inte fler i båten är vad den är godkänd för
 • Ha aktuella sjökort, fungerande magnetkompass, passare och transportör ombord
 • Lita inte på elektronisk utrustning som sjökort och kompass. Vid strömbortfall kan du tappa orienteringen
 • Ha första förband och tändstickor ombord
 • Ha torra kläder till ombyte ombord
 • Ha nödproviant och dricksvatten ombord
 • Se till att din mobiltelefon är laddad så att du vid behov kan kalla på hjälp
 • Kontrollera bränslemängden, bränslefilter, kylvatten, oljenivån och lanternor