Sjöpolisens checklista för sjösäkerhet

Nedan har Sjöpolisens checklista för ökad säkerhet på sjön. Enkla och bra punkter reflektera över innan och under en båttur!

 • Utbilda dig
 • Ha god utkik. Ha uppsikt och se upp för andra båtar
 • Håll säker fart och visa hänsyn
 • Lyssna på väderleksrapporten
 • Använd flytväst
 • Avstå från alkohol
 • Var inte fler i båten är vad den är godkänd för
 • Ha aktuella sjökort, fungerande magnetkompass, passare och transportör ombord
 • Lita inte på elektronisk utrustning som sjökort och kompass. Vid strömbortfall kan du tappa orienteringen
 • Ha första förband och tändstickor ombord
 • Ha torra kläder till ombyte ombord
 • Ha nödproviant och dricksvatten ombord
 • Se till att din mobiltelefon är laddad så att du vid behov kan kalla på hjälp
 • Kontrollera bränslemängden, bränslefilter, kylvatten, oljenivån och lanternor