Betalning

Betalningsalternativ

Som försäkringstagare hos Atlantica kan du att välja att betala din försäkring med ett betalningsalternativ som passar just dig!

 Våra betalningsalternativ:

  • Autogiro
  • Brevfaktura
  • e-faktura
Betalning via autogiro

Autogiro anmäler du enklast via din Internetbank där du hittar Atlantica som betalningsmottagare och ansluter ditt konto.

Du kan också hämta blanketten autogiromedgivande eller så ringer du vår kundtjänst på tel 0200–27 27 27 så skickar vi dig blanketten per post. För att autogirot ska börja gälla måste du ge ditt medgivande till att pengarna dras från ett betalkonto.

Ladda hem autogiroblankett

Du kan välja att betala helår, halvår, kvartal eller månadsvis.

Dragning från ditt konto sker den 28:e och betalningen gäller för näst-kommande månad/period beroende på vad du har valt för betaltermin, månad, kvartal, halvår eller helårsbetalning. Om den 28:e infaller på en helgdag så dras beloppet först nästkommande vardag. Hur mycket vi kommer att dra per tillfälle kan du se på ditt dragningsbesked som skickas till dig innan den första dragningen.

Om du väljer att betala via autogiro betalar du ingen fakturaavgift.

Betalning via e-faktura

E-faktura anmäler du via din Internetbank där du hittar Atlantica som betalningsmottagare och ansluter ditt konto för att få fakturorna elektroniskt. Detta kan göras i samband med att du betalar en faktura.

Du kan välja att betala helår, halvår eller kvartal.

Om du väljer att betala via e-faktura betalar du ingen fakturaavgift.

Betalning via brevfaktura (pappersfaktura)

Du kan välja att betala helår, halvår eller kvartal.

Fakturaavgift på 19 kr tillkommer. Denna betalar du inte om du väljer betalningsalternativ autogiro eller e-faktura.

Försäkringstid & Premie

Nedanstående diagram visar hur skadekostnaden ungefärligt fördelar sig under ett år och på samma sätt förbrukas premien. Det innebär också att vi tar ut premien på motsvarande sätt även vid halvårs- och kvartalsbetalning av premien.

Betalning Atlantica Båtförsäkring

Har du några frågor är du välkommen att ringa till vår kundtjänst på tel 0200–27 27 27!