Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen är en gemensam maskinskadeförsäkring för både inombordare och utombordare.

Maskinskadeförsäkringens omfattning

Maskinskadeförsäkringen är en tilläggsförsäkring för båtens maskinella utrustning (inklusive ankarspel, värmare m.m.) samt instrumentering och elkomponenter.

Försäkringen kan liknas vid Allriskförsäkring på så vis att vi har tagit bort kravet på att skadehändelsen ska vara ”utifrånkommande”.

Den kan tecknas för båtmotorer som inte är äldre än 10 år, räknat från motorns garantiregistrering, och gäller fram till dess att motorn är 15 år. 

Maskinskadeförsäkringen ersätter

Skada på motor och backslag/drev, motorinstrument, el-komponenter och annan maskinell utrustning samt kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag, förutsatt att den skadade delen inte är äldre än den försäkrade motorn.

Begär offert