Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen är en gemensam maskinskadeförsäkring för både inombordare och utombordare!

Maskinskadeförsäkringens omfattning

Maskinskadeförsäkringen är en tilläggsförsäkring för båtens maskinella utrustning (inklusive ankarspel, värmare mm) samt instrumentering och elkomponenter.

Även denna tilläggsförsäkring är av allriskmodell, dvs vi har tagit bort kravet på att skadehändelsen ska vara ”utifrån kommande”.

Den kan tecknas för motorer som inte är äldre än 10 år vid tecknandet och gäller, för utombordare till och med det år motorn är 15 år och för inombordare, så länge försäkringen är i kraft.

Maskinskadeförsäkringen ersätter

Skada på motor och backslag/drev, motorinstrument, el-komponenter och annan maskinell utrustning samt kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag, förutsatt att den skadade delen inte är äldre än den försäkrade motorn.