Passageraransvar

Passageraransvarsförsäkringen är en tilläggsförsäkring för som använder båten kommersiellt!

Försäkring för dina passagerare

Vår passageraransvarsförsäkring ger mindre näringsidkare inom vissa sektorer möjlighet att teckna en enklare försäkring. Försäkringen gäller för max 12 personer och deras egendom.

P&I

Inom båtbranschen finns begreppet P&I försäkring som framförallt riktar sig mot det stora marina tonnaget och därmed innehåller väldigt mycket. Av den anledningen blir den både kostsam och inte helt relevant för ett mindre företag inom branschen.

Vår förenklade produkt innehåller samma skydd för passagerarna som en fullständig P&I. Övriga delar, som de flesta inte behöver, är borttagna och vi kan därför erbjuda en mycket fördelaktig premie.

Förutsättningar för passageraransvarsförsäkringen

Yrkesmässig användning av båten är normalt undantaget i villkoret, men kan efter prövning tilläggsförsäkras. Detta måste i så fall framgå av ditt försäkringsbrev.

För att kunna teckna försäkringen måste även båten som försäkringen gäller för vara försäkrad hos oss.

Teckna en passageraransvarsförsäkring

Kontakta vår kundtjänst 0200-27 27 27 för att teckna en passageraransvarsförsäkring.

Begär offert