Utökad personlig lösegendom

För de mindre, personliga sakerna du har i båten, t ex din seglarjacka!

Lösöre i båten

Personlig lösegendom ersättes i helförsäkringen med 25 000 kronor (ej småbåt) eller med motsvarande belopp för självrisken för brand och stöld, om detta belopp är högre än 25 000 kronor, om inte högre belopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Utöka lösöret

Har du lösöre i båten som är högre än 25 000 kronor kan du enkelt utöka detta belopp med en tilläggspremie på 25 kronor/1 000 kronor.

Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27 för att utöka ditt personliga lösöre.

Begär offert