Allriskförsäkring

Vår allriskförsäkringen är en försäkring som hjälper dig när oturen varit på besök i båten!

Allriskförsäkringens omfattning

Du kan få ersättning för skador på båten, samt skada på, eller förlust av båttillbehör och personlig egendom på grund av en plötslig och oförutsedd skadehändelse ombord på, eller i direkt anslutning till den försäkrade båten. Allriskmomentet omfattar inte båtens maskinella utrustning eller instrumentering. Maximalt ersättningsbelopp under Allrisktillägget är 25 000 kr och självrisken är 1 000 kr.

Förutsättningar för Allriskförsäkringen

Allrisk kan inte tecknas för småbåt, vattenskoter eller båtar som används yrkesmässigt!