Trailer

Hos oss kan du även tilläggsförsäkra din båttrailer eller båtvagn i din båtförsäkring.

Försäkringens omfattning:

  • Brand
  • Stöld
  • Vagn

Premien för trailerförsäkringen är 25 kronor/1 000 kronor av försäkringsvärdet. Självrisken på försäkringen är, normalt, 1 000 kronor.

Förutsättningar för trailerförsäkringen

En förutsättning för att teckna försäkringen är att trailern eller båtvagnen är registrerad eller fabrikstillverkad med serienummer. 

Begär offert