Trailerförsäkring

Hos Atlantica kan du även tilläggsförsäkra din båttrailer i din båtförsäkring. En utmärkt försäkring mot brand och stöldskador på din trailer!

Försäkra din trailer med båten

Försäkringens omfattning

  • Brand
  • Stöld

Premien för trailerförsäkringen är 25 kronor/1 000 kronor av försäkringsvärdet. Självrisken på försäkringen är, normalt, 1 000 kronor.

Förutsättningar för trailerförsäkringen

En förutsättning för att teckna försäkringen är att trailern är registrerad eller fabrikstillverkad med serienummer.