Rabatter

Det finns en rad stöldskyddsåtgärder som du som båtägare kan utföra för att minska stöldrisken och som samtidigt ger dig rabatt på din båtförsäkring!

Nedan ser du vilka stöldförebyggande åtgärder som ger dig rabatt:

Moderna Bonuskund & Lojalitetsprogram