Vad är ett söksystem (spårsystem, spårsändare)?

Idag finns det söksystem som använder VHF radiopejling, GSM-överförda GPS-signaler, pejling av GSM-signaler via GSM-stationer och GPS-signaler överförda via satellitmeddelanden. Gemensamt för dem alla är begreppet söksystem, det vill säga att de ger möjligheten att ta tjuven på bar gärning!

Söksystem ger rabatt på din båtförsäkring

Du får ca 10 % premierabatt på din båtförsäkring för godkända söksystem. 

Du får ytterligare premierabatt om du också har en, av oss godkänd, startspärr!

Läs om vilka fler rabatter vi erbjuder!

SSF-godkända söksystem till din båt och motor

Stöldskyddsföreningen har godkänt ett antal söksystem, utifrån deras framtagna norm, som du kan hitta på deras hemsida.

Fyra vanliga söksystem: 

Övriga godkända söksystem till din båt och motor

Utöver ovannämnda söksystem godkänner vi även följande system:

Förebygga båt- och motorstölder

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstölder.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här