Söksystem

 

Vad är ett söksystem (spårsystem)?

Idag finns det söksystem som använder VHF radiopejling, GSM-överförda GPS-signaler, pejling av GSM-signaler via GSM-stationer och GPS-signaler överförda via satellitmeddelanden. Gemensamt för dem alla är begreppet söksystem, det vill säga att de ger möjligheten att ta tjuven på bar gärning!

Rabatt på din båtförsäkring

Atlantica ger en premierabatt på ca 10 % för godkända söksystem samt en självriskreducering på 2 000 kronor vid stöld eller stöldförsök på hela båten.

Du får ytterligare premierabatt om du också har en, av oss godkänd, startspärr!

Läs om vilka fler rabatter vi erbjuder!

SSF-godkända söksystem till din båt

Stöldskyddsföreningen har godkänt ett antal söksystem, utifrån deras framtagna norm, som du kan hitta på deras hemsida.

Tre vanliga söksystem: 

Övriga godkända söksystem till din båt

Utöver ovannämna söksystem godkänner vi även följande system:

Förebygga båt- och motorstölder

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstölder.