Trailerlås

Om du medförsäkrar din trailer i din båtförsäkring skall den alltid vara låst med godkänt trailerlås eller vara fastlåst med kätting och hänglås av klass 3.

Du kan läsa mer om godkända trailerlås hos Stöldskyddsföreningen!