Stöld av båtmotorer och båtar är som högst under tidig och sen båtsäsong. Det är därför viktigt att stöldsäkra din båt och motor under hela året. Tjuvarna riktar framför allt in sig på båtmotorer och elektronik, eftersom de går snabbt att stjäla och sälja vidare på andrahandsmarknaden. Här följer en checklista med tips på stöldförebyggande åtgärder som du som båtägare kan ha nytta av för att förhindra inbrott i båten, oavsett årstid.

Tips på stöldförebyggande åtgärder

Stöldskydd för båt och båtmotorer

Båtplats

 • Båten ska vara låst och fastlåst.
 • Besök båten regelbundet.
 • Samverka med dina båtgrannar och se till att ni har varandras kontaktuppgifter.
 • Var observant och notera okända personer och bilar som rör sig i området.
 • Förvarar du din båt vid ditt hus eller fritidshus bör du ha platsen upplyst under natten då de flesta stölderna sker när det är mörkt.
 • Montera gärna av växelhuset för att minimera attraktionsvärdet.
 • Om du är medlem i en båtklubb bör du arbeta för att klubben går med i Båtsamverkan. Det ger dig och dina klubbkompisar ett tryggare båtliv.

Utrustning

Töm båten och ta med dig värdefull utrustning såsom navigation, ekolod och GPS när båten inte används. Glöm inte att ta med dig lösa bensintankar. Förvara tillhörigheterna på en säker plats.

Märkning och dokumentation för båt och motorer

Det är bra att förvara båtnyckeln (när den inte används), båthandlingar och övriga identitetsuppgifter, som skrovnummer och motornummer, separat från båten.

Vi rekommenderar att märka båten och motorn med Securmark länk. Även om märkning med skrovnummer och motornummer inte stoppar tjuven, så är det lättare att identifiera objektet och att ta reda på vem som är objektets ägare.

- Skrovnumret (identifikationsnumret) består av 14 tecken och ska finnas på akterspegelns styrbordssida, under relingslisten.

- Motornumret och dess placering varierar från tillverkare till tillverkare.

Säker förvaring på vintern

Vi rekommenderar att man har både båt och motor inomhus under vintern för att minska risken för stöld. När du förvarar din motor inomhus får du 10 % rabatt på din båtförsäkring.

Väljer du istället att förvara din båt hemma eller vid sommarstugan under vintern så finns det några åtgärder att ta till för att minska risken för stöld: 

 • Lås in båten om du har möjlighet till det.
 • Förvara gärna motorn separat från båten. För motorer under 25 hk är det krav att motorn ska plockas av och förvaras i ett låst utrymme.
 • Utombordare på 30 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men oavsett är det bra om du gör motorn oattraktiv genom att montera av växelhuset.
 • Motorn ska vara fastlåst med ett godkänt motorlås.
 • Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva.
 • Ta av drev eller växelhus.

Båt som förvaras på trailer:

 • Trailern ska vara låst med ett godkänt lås, alternativt att hjulen på trailern plockas av.
 • Palla gärna upp trailern på bockar, det gör det svårare för tjuven att köra i väg med trailern. Du undviker dessutom att hjulen får en ensidig belastning under vinterhalvåret.
 • Skruva loss trailerns kulkoppling/draghandske.
 • Vänta med att sjösätta och/ eller montera på motorn tills dess att båten skall användas.

Läs mer om stöldförebyggande åtgärder som en del av dina vinter- och vårförberedelser.

Efterlysta båtar och motorer

Under Efterlysta båtar och motorer kan du se vilka båtar och motorer som är stulna eller försvunna.

Rabatt på båtförsäkring

Vi på Atlantica premierar stöldförebyggande åtgärder genom rabatt på premien. Du kan läsa mer under Rabatter.

Länkar

Sugen på att läsa mer? På dessa hemsidor finns mer information om förebyggande av båt- och motorstölder:

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris