25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Startspärr till båt

Skydda din båt och motor mot stöld med en startspärr!

Integritetspolicy

Skydda din båt och motor mot stöld med en startspärr!

Vad är en startspärr?

En startspärr är ett stöldskydd vars huvudsyfte är att förhindra en obehörig person från att starta din båt. Hur respektive startspärr fungerar varierar dock från leverantör till leverantör. 

Startspärr ger rabatt på din båtförsäkring

Vi ser gärna att du gör det så svårt som möjligt för tjuven att ta din båt. Därför får du rabatt på din båtförsäkring om du väljer att installera en startspärr!

Vi ger även rabatt på försäkringspremien om du har ett godkänt söksystem installerat!

Godkända startspärrar till din båt

Nedan har vi listat godkända startspärrar:

Förebygga båt- och motorstölder

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstölder.