Båtmotorstölder

Stölder av utombordsmotorer i Sverige!

Integritetspolicy

De senaste åren har vi sett en dramatisk ökning av stölder av utombordare i Sverige. Mellan 1 januari – 30 september har 2187 båtmotorer stulits. Det är en ökning på 13 % jämfört mot 2016, vilket är en hög stöldökning på redan höga stöldtal!

Båtmotorstölder i Sverige per region

Regional fördelning av stölder Jan-Sep 2017 jämfört med Jan-Sep:

  • Polisregion Bergslagen – 129 utombordsmotorer (-26%)
  • Polisregion Mitt – 168 utombordsmotorer (-3%)
  • Polisregion Nord - 76 utombordsmotorer (-35%)
  • Polisregion Stockholm – 736 utombordsmotorer (+35%)
  • Polisregion Syd – 216 utombordsmotorer (-23%)
  • Polisregion Väst – 606 utombordsmotorer (+63%)
  • Polisregion Öst – 256 utombordsmotorer (-6%)
  • Totalt – 2187 utombordsmotorer (+13%)

Enligt Larmtjänst är det tydligt att områden inom i region Väst som är aktiva inom Båtsamverkan har klarat sig betydligt bättre än båtklubbar och hamnar som inte är aktiva i Båtsamverkan.

Källa: BRÅ och Larmtjänst

Förebygga båt- och motorstölder

För att minimera risken för stöld finns det flera stöldförebyggande åtgärder du som båtägare kan utföra. Du hittar tipsen under Förebygga båt- och motorstölder.