Båtmotorstölder

Stölder av utombordsmotorer i Sverige!

Integritetspolicy

De senaste åren har vi sett en dramatisk ökning av stölder av utombordare i Sverige. Under 2017 stals ca 2800 båtmotorer. Det är en ökning på 6% jämfört mot 2016, vilket är en hög stöldökning på redan höga stöldtal!

Båtmotorstölder i Sverige per region

Regional fördelning av stölder under 2017 jämfört 2016:

  • Polisregion Bergslagen – 156 utombordsmotorer (-20%)
  • Polisregion Mitt – 206 utombordsmotorer (-3%)
  • Polisregion Nord - 97 utombordsmotorer (-3%)
  • Polisregion Stockholm – 964 utombordsmotorer (+20%)
  • Polisregion Syd – 261 utombordsmotorer (-19%)
  • Polisregion Väst – 736 utombordsmotorer (+34%)
  • Polisregion Öst – 309 utombordsmotorer (-11%)
  • Totalt – 2729 utombordsmotorer (+13%)

Enligt Larmtjänst är det tydligt att områden inom i region Väst som är aktiva inom Båtsamverkan har klarat sig betydligt bättre än båtklubbar och hamnar som inte är aktiva i Båtsamverkan.

Källa: BRÅ och Larmtjänst

Förebygga båt- och motorstölder

För att minimera risken för stöld finns det flera stöldförebyggande åtgärder du som båtägare kan utföra. Du hittar tipsen under Förebygga båt- och motorstölder.