Fiskeguide

Vår skräddarsydda tilläggsförsäkring för dig som är Fiskeguide!

För dig som guidar andra till fisket

I vår fiskeguidesförsäkringen får du en fördelaktig premie som täcker in dina yrkesmässiga åtaganden. Vi har också förståelse för att dagens fiskeutrustning är värd mycket pengar och anpassat premie efter det!

Passageraransvar vid guidning

Du som är yrkesverksam behöver tänka på dina passagerare och då erbjuder vi vår passageraransvarsförsäkring som en del i hela försäkringen.

Förutsättningar för Fiskeguidesförsäkringen

Krav för att få teckna försäkringen måste du teckna vår passageraransvarsförsäkring samt att du har minst 40 000 kr i lösöre.

Sänk din premie ytterligare

Du har ytterligare en möjlighet att sänka din premie med 20 % om du sätter på våra loggor på din båt. Vi vill att du skickar in ett foto på båten med loggorna fastsatta.

Teckna en fiskeguidesförsäkring

Om du har frågor kring försäkringen eller vill teckna en försäkringen ska du ringa vår kundtjänst på 0200-27 27 27.

Begär offert