Nedan har vi listat nyttiga kontroller du bör göra på din båt inför sjösättningen.

Ankarspel

Är du helt säker att ankarkättingen eller -linan är ordentligt fäst ombord? Om du inte kan svara ett säkert ja på frågan bör du dra kättingen/linan i dess fulla längd och försäkra dig om den saken. Det ger också ett utmärkt tillfälle att rengöra.

Brandsläckare

Pulversläckare skall kontrolleras kontinuerligt. Ta till vana att också ta loss den ibland, vända upp och ned och stöta till så att pulvret finfördelas. Annars kan det fastna som en klump på botten.

Flytvästar och plagg

Om plagget har en gaspatron som ska blåsa upp det vid en nödsituation måste man antingen själv byta en patron eller lämna in för genomgång och nyladdning. Det här är viktigt, annars klär man sig i falsk säkerhet.

Gasol

Gasolen är tyngre än luft, det är det som gör den så lömsk eftersom gasen vid läckage tränger nedåt och blir liggande där tills den endera upptäcks och pumpas ut eller antänds med explosion som följd. Tuben ska förvaras i separat utrymme med lågt placerat evakueringshål som låter eventuell gas rinna ut ur båten.

Gasolslangar och kopplingar ska ha pressade slangförslutningar. Slangen bör vara orange till färgen och ska vara märkt med ett nummer som anger kvaliteten.

Inspektera slangen noggrant och byt ut den med jämna mellanrum. En fastmonterad läckindikator gör det möjligt att kontrollera tätheten varje gång som ventilen på behållaren öppnas. Saknas läckindikator bör man kontrollera tätheten varje gång behållaren byts eller minst en gång per säsong.

Det gör man genom att öppna alla ventiler men låta förbrukningsapparaterna vara avstängda. Därefter penslar man alla ledningar och skarvar med såpvatten eller sprayar med läckagespray. Bubblar det så läcker systemet.

Givare till logg och ekolod

När båten ligger på land är det lätt att besiktiga givarna för att se att de inte har några skador. Gör samtidigt en noggrann kontroll av alla bordgenomföringar. Se efter så att alla slangar är hela. Det ska sitta dubbla rostfria slangklämmor vid varje bordgenomföring.

Diverse funktioner

Kontrollera att alla elinstallationer är intakta och väl isolerade. Prova länspumpen så att den fungerar som den ska samt kontrollera alla lanternor.

Stöld & Stöldskydd

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Dess bättre finns det mycket man kan göra för att minska riskerna. Och det våra kunder gör för att stoppa stölderna stödjer vi på olika sätt.

Många båtägare har installerat ett förbättrat stöldskydd, exempelvis startspärrstöldskyddsmärkt båt och motor samt söksystemen har i ett antal fall spelat en avgörande roll när det gäller att stoppa stöldförsöken.

Läs mer om stöldförebyggande åtgärder för din båt!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris