Efter avslutad vårrustning kommer din belöning - sjösättningen av båten!

Det första du bör göra inför sjösättningen är att boka tid för lyft, om din båt behöver lyftas i vattnet. Det är oftast ont om tider så var ute i god tid!

När jobbet med rustningen är klart gäller det att städa undan, ta bort penslar och färgburkar och göra klart för sjösättning.

Om din båt ska lyftas, se till att ha lämpligt material till hands att placera mellan slingen och båten så att ytan samt drev och propelleraxel inte blir skadad. Märk bockar och vagga och markera gärna hur båten ska ställas i vaggan. Se till att en för- och en akterända på cirka tio meter finns till hands för att styra båten med när den ska föras till sin bryggplats.

Ta hand om all pallnings- och täcknings-material direkt efter sjösättningen och för det till stället där det ska sommarförvaras.

Missa inte att kontrollera

  • Dyvika, logg- och ekolodsgivare är monterade och täta
  • Alla genomföringar är hela. Ryck i slangar, stäng/öppna/stäng alla kranar
  • Självlänsen inte är igensatt
  • Styrning, gas- och växelvajer fungerar felfritt
  • Kontrollera bälgarna till drev innan/efter montering
  • Utombordsmotorn är låst med godkänt motorlås

Var ute i god tid!

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här