Efter avslutad vårrustning kommer din belöning - sjösättningen av båten. Det första du bör göra är att boka tid för lyft, om din båt behöver lyftas i vattnet.

Tips! Var ute i god tid. Det är oftast ont om tider på marinan.

När jobbet med rustningen är klart gäller det att städa undan, ta bort penslar och färgburkar och göra allt klart för sjösättning.

Om din båt ska lyftas, se till att ha lämpligt material till hands att placera mellan slingen och båten så att ytan samt drev och propelleraxel inte blir skadade.

Märk bockar och vagga och markera gärna hur båten ska ställas i vaggan. Se till att en för- och en akterända på cirka tio meter finns till hands som styrhjälp. Ta hand om allt pallnings- och täckningsmaterial direkt efter att du har lagt båten i sjön. Flytta utrustningen till ett ställe där den kan sommarförvaras.

Checklista inför sjösättningen

Kontrollera att

  • dyvika, logg- och ekolodsgivare är monterade och täta
  • alla genomföringar är hela (ryck i slangar, stäng/öppna/stäng alla kranar)
  • självlänsen inte är igensatt
  • styrning, gas- och växelvajer fungerar felfritt
  • bälgarna till drev fungerar innan/efter montering
  • utombordsmotorn är låst med godkänt motorlås.

Var ute i god tid!

Båtförsäkring

Vår båtförsäkring ger ett heltäckande skydd för din båt. Få ditt pris direkt.

Få pris