Nedan har vi samlat tips och råd på områden som du bör kontrollera och underhålla på din segelbåt:

Rigg

När båten väl är i sjön blir det sällan tillfälle att arbeta med riggen. Passa därför på och gör en noggrann genomgång före vårrustningen. Kontrollera både stående och löpande rigg och dessutom maströret. Se till att inte finns några trasiga kardeler mellan riggvajer och ändstycke. Gå igenom vantskruvarna och försäkra dig om att de har gott fäste i båda gänggångarna.

Gör en genomgång av allt löpande gods och klassa ut allt som visar tecken på hårt slitage.

Segel

Förhoppningsvis gick du igenom seglen före vintern och lät segelmakaren ta hand om det som behövde åtgärdas. Om inte börjar det bli bråttom. Segel slits och mattas av solljuset. Utsätts de sen för påfrestningar skörar de lätt. Låt segelmakaren göra en genomgång och utföra de reparationer och förstärkningar som behövs.

Motor

Följ anvisningarna under artikeln för Utombordsmotor eller Inombordsmotor.

El

Nästa område att kontrollera och utföra underhåll på är el och elsystem:

  • Kontrollera batterierna så att de inte är skadade och att polskruvarna inte har korroderat
  • Se över batteriernas elektrolytnivå samt fyll på med batterivatten
  • Putsa polerna och smörj dem med fett
  • Ladda batterierna. Skulle batteriet vara dåligt eller ladda ur fort kan du behöva köpa ett nytt batteri
  • Kontrollera att alla anslutningar är åtskruvade samt att elektrisk utrustning och apparater fungerar korrekt
  • Öppna säkringsdosan och ta bort oxid på kontaktytor på bleck och säkringar. Säkerställ även att kopplingsschema finns och att alla säkringar är uppmärkta

Kök & Toalett

Ett område som många glömmer att kontrollera är kring köket och toaletten:

  • Inspektera pumpen till toaletten samt ventiler och kranar som sitter i anslutning till toalett och tank
  • Inspektera pumparna för sjövatten och färskvatten

Du kan läsa mer om vad som är viktigt att tänka på kring gasol.

Kapell

Om kapellet läckte vid tiden för upptagningen så har det knappast tätat sig själv över vintern. Dags alltså att gå till kapellmakaren och få hjälp med lagning. Och då kan det vara smart att låta tvätta och impregnera kapellet också. Droppande kapell lever man bra utan.

Trä

Alla väderutsatta trädelar, exempelvis handtag, bör slipas och sedan lackas. Inoljat träd, exempelvis trädurk, bör tvättas samt oljas.

Skrov

Läs mer om kontroller och underhåll på skrovet.

 Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Dess bättre finns det mycket man kan göra för att minska riskerna. 

Övriga kontroller

Läs mer om övriga kontroller inför sjösättningen!

Verktyg & Reservdelar

Läs mer om vilka verktyg, reservdelar samt förbrukningsmaterial som är bra att i verktygslådan när du ska förbereda din båt inför sjösättningen! 

Service av segelbåt

Det är många moment som ska ordnas sjösättningen. Att lämna in båten för genomgång och service hos en reparatör kan därför spara dig tid. Det kostar en slant, men risken för problem under båtsäsongen minskar markant!

Här hittar du länkar till olika varv/reparatörer samt båthandlare och ombud!

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här