Här har vi samlat tips och råd på områden som du bör kontrollera och underhålla på din segelbåt:

Rigg

När båten väl är i sjön blir det sällan tillfälle att arbeta med riggen. Passa därför på och gör en noggrann genomgång av din segelbåt före vårrustningen. Kontrollera både stående och löpande rigg och dessutom maströret. Se till att inte finns några trasiga kardeler mellan riggvajer och ändstycke. Gå igenom vantskruvarna och försäkra dig om att de har gott fäste i båda gänggångarna.

Vid genomgång ska riggmaterial som utsätts för förslitning och visar undermåligt skick bytas ut.

Segel

Förhoppningsvis gick du igenom seglen före vintern och lät segelmakaren ta hand om det som behövde åtgärdas. Om inte börjar det bli bråttom. Segel slits och mattas av solljuset. Utsätts de sen för påfrestningar skörar de lätt. Låt segelmakaren göra en genomgång och utföra de reparationer och förstärkningar som behövs inför en ny båtsäsong.

Motor

Följ anvisningarna under artikeln för Utombordsmotor eller Inombordsmotor.

Elsystem

Nästa område att kontrollera och utföra underhåll på är el och elsystem:

  • Kontrollera batterierna så att de inte är skadade och att polskruvarna inte har korroderat.
  • Putsa polerna och smörj in dem med fett.
  • Ladda batterierna. Skulle batteriet vara dåligt eller ladda ur fort kan du behöva köpa ett nytt batteri.
  • Kontrollera att alla anslutningar är åtskruvade samt att elektrisk utrustning och apparater fungerar korrekt.

Kök och toalett

Områden som många glömmer att kontrollera är ytor i närheten av kök och toaletter:

  • Inspektera pumpen till toaletten samt ventiler, kranar och slangar som sitter i anslutning till toalett och tank.
  • Inspektera pumpar och slangar för sjövatten och färskvatten.

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på kring gasol.

Kapell

Om kapellet läckte vid tiden för upptagningen så har det knappast tätat sig själv över vintern. Dags alltså att gå till kapellmakaren och få hjälp med lagning. Och då kan det vara smart att låta tvätta och impregnera kapellet också. Droppande kapell lever man bra utan.

Trä

Alla väderutsatta trädelar, exempelvis handtag, bör slipas och sedan lackas. Inoljat trä exempelvis trädurkar, bör tvättas av samt oljas in.

Skrov

Båtens skrov är hårt utsatt för olika väder och vindförhållanden. Här följer tips och råd på kontroller och underhåll av skrovet inför våren och sjösättningen. Läs mer om kontroller och underhåll på skrovet.

Förebygga stölder

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Det finns dock mycket du kan göra för att förebygga en båt- och motorstöld.

Övriga kontroller

Läs mer om övriga kontroller inför sjösättningen.

Verktyg & Reservdelar

Läs mer om vilka verktyg, reservdelar samt förbrukningsmaterial som är bra att i verktygslådan när du ska förbereda din båt inför sjösättningen.

Service av segelbåt

Det är många moment som ska ordnas i samband med sjösättningen. Att lämna in båten för genomgång och service hos en auktoriserad mekaniker kan därför spara dig tid. Det kostar en slant, men risken för problem under båtsäsongen minskar markant.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris