Det är viktigt att ta hand om utombordsmotor på bästa sätt och kontrollera den i god tid innan sjösättningen till våren.

Nedan har vi samlat tips och råd på områden som du bör kontrollera och underhålla på din utombordare:

Bränsle

Första området att kontrollera och utföra underhåll på är bränsle och bränsletillförseln:

 • Det sista du gjorde före vintern var troligen att låta motorn suga in smörjolja via bränsleintaget. Det första på våren blir därför att ansluta bränsletillförseln och dra igång motorn så att oljan går ut ur systemet
 • Töm bensintanken på gammal bensin och spola igenom bränsleslangen
 • Byt bränslefilter
 • Inspektera anslutningarna längs bränsletanken
 • Generellt kontrollera bränslesystemets täthet

Tändstift

Nästa område att kontrollera är tändstiften:

 • Kontrollera tändstiftens skick
 • Tändstift i dåligt skick bör bytas

Motorkontroller

Kontroller och underhåll på motorn som är bra att utföra är:

 • Generell kontroll av propeller och drev
 • Montera motorn efter tillverkarens anvisningar samt efterdra efter första båtfärden
 • Använd godkänt motorlås
 • Kontrollera samt täta genomgående bultar till motorn
 • Kontrollera att tätningsbälgar är hela och oskadade efter monteringen av motorn
 • Undersök slangar så att det inte finns sprickbildningar. Byt ut skadade slangar
 • Kontrollera oljenivån
 • Fyll på smörjolja i växelhuset
 • Smörj i alla nipplar
 • Inspektera, putsa och smörj propeller och propelleraxeln med fett, om du har haft propellern avmonterad. Säkra propellern med en ny saxpinne
 • Inspektera bogpropeller
 • Kontrollera zinkanodernas skick samt kontakten med metallen i motorn. Byt ut dessa om de inte ser bra ut

Styrning

Efter att du är klar med kontrollen av drev och propeller kan du fortsätta till styrningen:

 • Inspektera hydraulstyrningens/servostyrningens oljenivå
 • Se över växel, gas samt vajrar. Öppna kåpan för gasreglaget och ta bort smuts samt smörj alla rörliga delar med fett

Kapell

Om kapellet läckte vid tiden för upptagningen så har det knappast tätat sig själv över vintern. Dags alltså att gå till kapellmakaren och få hjälp med lagning. Och då kan det vara smart att låta tvätta och impregnera kapellet också. Droppande kapell lever man bra utan.

Trä

Alla väderutsatta trädelar, exempelvis handtag, bör slipas och sedan lackas. Inoljat träd, exempelvis trädurk, bör tvättas samt oljas.

Förebygga stöld

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Dess bättre finns det mycket man kan göra för att förebygga en båt- och motorstöld!

Övriga förberedelser och kontroller

Läs mer om övriga kontroller samt förberedelser av skrovet inför sjösättningen!

Verktyg & Reservdelar

Läs mer om vilka verktyg, reservdelar samt förbrukningsmaterial som är bra att i verktygslådan när du ska förbererda din båt inför sjösättningen! 

Service av utombordare

De moderna utombordarna är i dag så komplicerade att de flesta båtägare inte kan serva dem själv. Då gäller det att låta en reparatör göra en genomgång och utföra den årliga servicen. Det kostar en slant men ökar chanserna till ett problemfritt båtliv.

Här hittar du länkar till olika varv/reparatörer samt båthandlare och ombud!

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här