Det är bra att göra en årlig kontroll av inombordsmotorn innan du sjösätter din motorbåt. Här har vi samlat tips och råd på områden som du bör kontrollera och underhålla på din motor:

Bränsle

Första området att kontrollera och utföra underhåll på är bränsle och bränsletillförseln:

 • Om du har en dieselmotor måste du lufta bränslesystemet före start. Samtidigt bör du lysa ner i bränsletanken med en ficklampa för att kontrollera att det inte har kommit bakterier i tanken.
 • Byt bränslefiltret.
 • Generellt kontrollera bränslesystemet för läckage.

För bensindrivna inombordare ska bränslesystemet kontrolleras för läckage samt att det är jordat för att undvika statisk elektricitet.

Motorkontroller

Övriga kontroller samt underhåll som är bra att utföra på motorn är:

 • Säkerställa att kranar, slangar och anslutningar inte har frusit sönder.
 • Inspektera motorns smörjolja. Fyll på eller byt utifrån tillverkarens rekommendation.
 • Inspektera slitaget på drivremmen till generatorn. Den har inte evigt liv och behöver bytas rätt frekvent för att generatorn ska fungera effektivt och ladda batterierna.
 • Se över vakuumventilen.
 • Inspektera vattenavskiljaren samt töm den på vatten.
 • Tappa sjövattenkretsen på glykol, rensa och inspektera sjövattenfilter och sjövattenintag samt impellern till sjövattenspumpen. Det är bra att byta impellern före säsongen så att du vet att kylningen fungerar korrekt.
 • Om motorn har färskvattenkylning bör du se över kylvattennivån. samt offeranod.

När du väl startar motorn måste den ha tillgång till vatten, om inte går impellern i sjövattenpumpen sönder. I vattnet bör du kontrollera att vatten kommer ur avgasröret och att temperaturmätaren och lampan visar korrekta värden.

Drev och propeller

När du är klar kring kontrollerna av motorn kan du fortsätta till drevet:

 • Kontrollera oljenivån i drevet och byt den utifrån tillverkarens rekommendation.
 • Passa även på att lösgöra pluggen under drevet för att undersöka oljans kvalitet. Om oljan är mjölkig kan drevet behöva en ompackning.
 • Se över offeranod till drev/drevsköld och propeller/propelleraxel samt smörj in propelleraxeln med fett om du har haft propellern avmonterad.
 • Säkra propelleraxelmuttern.
 • Inspektera, putsa och smörj propeller och bogpropeller.
 • Inspektera om drevet behöver målas om. Vid ommålning använd specifik drevfärg utan koppar.

Om du har du har ett AQ-drev bör du även inspektera avgasbälgen och drivknutsbälgen. Byt dessa efter tillverkarens rekommendation.

Har du istället ett S-drev ska du inspektera tätningsbälgen, vilken bör bytas vart sjunde år.

Styrning

Efter att du är klar med kontrollen av drev och propeller kan du fortsätta till styrningen:

 • Inspektera rodret samt roderlager.
 • Inspektera hydraulstyrningens/servostyrningens oljenivå.
 • Inspektera hydraulstyrningens oljenivå.
 • Se över växel, gas samt vajrar. Öppna kåpan för gasreglaget och ta bort smuts samt smörj alla rörliga delar med fett.

Elsystem

Nästa område för kontroll och underhåll är el och elsystem:

 • Kontrollera batterierna så att de inte är skadade och att polskruvarna inte har korroderat.
 • Putsa polerna och smörj dem med fett.
 • Ladda batterierna. Skulle batteriet vara dåligt eller ladda ur fort kan du behöva köpa ett nytt batteri.
 • Kontrollera att alla anslutningar är åtskruvade samt att elektrisk utrustning och apparater fungerar korrekt.

Kök och toalett

Ett område som många glömmer att kontrollera är och toaletter.

 • Inspektera pumpen till toaletten samt ventiler, slangar och kranar som sitter i anslutning till toalett och tank.
 • Inspektera pumparna för sjövatten och färskvatten.

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på kring gasol.

Kapell

Om kapellet läckte vid tiden för upptagningen så har det knappast tätat sig själv över vintern. Dags alltså att gå till kapellmakaren och få hjälp med lagning. Och då kan det vara smart att låta tvätta och impregnera kapellet också. Droppande kapell lever man bra utan.

Trä

Alla väderutsatta trädelar, exempelvis handtag, bör slipas och sedan lackas. Inoljat trä, exempelvis trädurkar bör tvättas av samt oljas in.

Förebygga stölder

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Det finns dock mycket du kan göra för att förebygga en båt- och motorstöld.

Övriga förberedelser och kontroller

Läs mer om övriga kontroller samt förberedelser av skrovet inför sjösättningen.

Verktyg och reservdelar

Läs mer om vilka verktyg, reservdelar samt förbrukningsmaterial som är bra att i verktygslådan när du ska förbereda din båt inför sjösättningen. 

Service av inombordare

De moderna inombordarna är i dag så komplicerade att de flesta båtägare inte kan serva dem själv. Då gäller det att låta en auktoriserad mekaniker göra en genomgång och utföra den årliga servicen. Det kostar en slant men ökar chanserna till ett problemfritt båtliv.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris