Det är bra att göra en årlig kontroll av inombordsmotorn innan du sjösätter din motorbåt. Nedan har vi samlat tips och råd på områden som du bör kontrollera och underhålla på din motor:

Bränsle

Första området att kontrollera och utföra underhåll på är bränsle och bränsletillförseln:

 • Om du har en dieselmotor måste du lufta bränslesystemet före start. Samtidigt bör du lysa ner i bränsletanken med en ficklampa för att kontrollera att det inte har kommit bakterier i tanken
 • Byt bränslefiltret
 • Generellt kontrollera bränslesystemets täthet

För bensindrivna inombordare bör du säkerställa att bensintank/-ar har kopparledningar mellan dem och motorn samt att de är jordade för att undvika statisk elektricitet.

Utöver det bör du inom ett visst årsintervall försöka tömma bränsletanken på vatten och smuts.

Motorkontroller

Övriga kontroller samt underhåll som är bra att utföra på motorn är:

 • Säkerställa att kranar inte har frusit
 • Inspektera motorns smörjolja. Fyll på vid behov
 • Inspektera slitaget på drivremmen till generatorn. Den har inte evigt liv och behöver bytas rätt frekvent för att generatorn ska fungera effektivt och ladda batterierna
 • Se över vakuumventilen
 • Inspektera vattenavskiljaren samt tömma den på vatten
 • Tappa sjövattenkretsen på glykol, rensa och inspektera sjövattenfilter och sjövattenintag samt impellern till sjövattenspumpen. Det är bra att byta impellern före säsongen så att du vet att kylningen fungerar korrekt
 • Om motorn har färskvattenkylning bör du se över kylvattennivån samt offeranod

När du väl startar motorn måste den ha tillgång till vatten, om inte går impellen i sjövattenpumpen sönder. I vattnet bör du kontrollera att vatten kommer ur avgasröret och att temperaturmätaren och lampan visar korrekta värden.

Drev & Propeller

När du är klar kring kontrollerna av motorn kan du fortsätta till drevet:

 • Öppna och inspektera drevet. Om det finns vatten inne i drevet när du öppnar signalerar det ett läckage. Då behöver drevet provtryckas, vilket för de flesta innebär att man måste ta hjälp. Den reparatör som du anlitar brukar också kunna hjälpa dig att åtgärda felet
 • Passa även på att lösgöra pluggen under drevet för att undersöka oljans kvalité. Om oljan är mjölkig kan drevet behöva en ompackning
 • Inspektera oljenivån i drevet och backslaget samt fett och oljenivå vid axelgenomföringen. Smörj även i drevets nipplar
 • Se över offeranod till drev/drevsköld och propeller/propelleraxel samt smörj in propelleraxeln med fett om du har haft propellern avmonterad
 • Säkra propelleraxelmuttern med en låsbricka eller saxpinne
 • Inspektera, putsa och smörj propeller/-arna och bogpropellern
 • Inspektera om drevet behöver målas om. Vid ommålning använd specifik drevfärg utan koppar

Om du har du har ett AQ-drev bör du även inspektera avgasbälgen och drivknutsbälgen. Du byta ut dessa eller inom ett visst årsintervall eller vid skada.

Har du istället ett S-drev ska du inspektera tätningsbälgen, vilken bör bytas vart sjunde år.

Styrning

Efter att du är klar med kontrollen av drev och propeller kan du fortsätta till styrningen:

 • Inspektera rodret samt roderlager
 • Inspektera hydraulstyrningens/servostyrningens oljenivå
 • Inspektera hydraulstyrningens oljenivå
 • Se över växel, gas samt vajrar. Öppna kåpan för gasreglaget och ta bort smuts samt smörj alla rörliga delar med fett

El

Nästa område att kontrollera och utföra underhåll på är el och elsystem:

 • Kontrollera batterierna så att de inte är skadade och att polskruvarna inte har korroderat
 • Se över batteriernas elektrolytnivå samt fyll på med batterivatten
 • Putsa polerna och smörj dem med fett
 • Ladda batterierna. Skulle batteriet vara dåligt eller ladda ur fort kan du behöva köpa ett nytt batteri
 • Kontrollera att alla anslutningar är åtskruvade samt att elektrisk utrustning och apparater fungerar korrekt
 • Öppna säkringsdosan och ta bort oxid på kontaktytor på bleck och säkringar. Säkerställ även att kopplingsschema finns och att alla säkringar är uppmärkta

Kök & Toalett

Ett område som många glömmer att kontrollera är kring köket och toaletten:

 • Inspektera pumpen till toaletten samt ventiler och kranar som sitter i anslutning till toalett och tank
 • Inspektera pumparna för sjövatten och färskvatten

Du kan läsa mer om vad som är viktigt att tänka på kring gasol.

Kapell

Om kapellet läckte vid tiden för upptagningen så har det knappast tätat sig själv över vintern. Dags alltså att gå till kapellmakaren och få hjälp med lagning. Och då kan det vara smart att låta tvätta och impregnera kapellet också. Droppande kapell lever man bra utan.

Trä

Alla väderutsatta trädelar, exempelvis handtag, bör slipas och sedan lackas. Inoljat träd, exempelvis trädurk, bör tvättas samt oljas.

Förebygga stölder

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Det finns dock mycket du kan göra för att förebygga en båt- och motorstöld

Övriga förberedelser och kontroller

Läs mer om övriga kontroller samt förberedelser av skrovet inför sjösättningen! 

Verktyg & Reservdelar

Läs mer om vilka verktyg, reservdelar samt förbrukningsmaterial som är bra att i verktygslådan när du ska förbererda din båt inför sjösättningen! 

Service av inombordare

De moderna inombordarna är i dag så komplicerade att de flesta båtägare inte kan serva dem själv. Då gäller det att låta en reparatör göra en genomgång och utföra den årliga servicen. Det kostar en slant men ökar chanserna till ett problemfritt båtliv.

 Här hittar du länkar till olika varv/reparatörer samt båthandlare och ombud!

 

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här