Efter upptagningen av båten

Efter upptagningen av din båt bör du direkt tvätta av motorn med sötvatten.

Konservering av båtmotor

Därefter är det dags att konservera eller förvara motorn över vintern!

Börja med att köra sötvatten igenom kylsystemet via överkylvattenintagen på motorn. Lättast går det om man använder anslutningsmunstycke och tar vatten genom en slang.

Varmkör sedan motorn på tomgång tills den blir varm och termostaten öppnar.  

Konservering 2-taktsmotor

När motorn börjar gå ryckigt, ta bort bensinslangen och spraya konserveringsolja i förgasaren tills motorn stannar.

Konservering 4-taktsmotor

Dränera förgasaren. 

Avsluta konserveringen med att stänga av tändningen och vattnet.

Olja

När konserveringen är slutförd är nästa steg att byta olja i växelhuset samt att byta packningarna till skruvarna/pluggarna. Bäst är att du följer anvisningarna som ges i motorns instruktionsbok.

Olja 4-taktsmotor

Utöver ovannämnda åtgärder ska du även byta motoroljan och oljefiltret på en 4-taktsmotor. Följ anvisningarna i motorns instruktionsbok när du ska byta dessa.

Bränslefilter & Vattenavskiljningsfilter

För att undvika korrosion bör du även kontrollera bränslefiltret och vattenavskiljaren. Om du hittar (där finns) smuts eller vatten ska filtret bytas.

Tändstift

Har du kört motorn i många timmar bör du även byta tändstift. 

Infettning

Fortsätt med att fetta in motorns alla rörliga delar samt tryck in fett i smörjnipplarna. 

Propeller

Därefter tar du bort propellern och kontrollera att propellern att den är hel och ren. Smörj propelleraxeln med fett innan du montera tillbaka propellern. Byt även saxpinne!

El

Slutligen sprayar du alla elkopplingar med kontaktspray. Spraya även instrument!

Batteri

Ladda också batterierna samt smörj in dess poler. Glöm inte heller att kontrollera syranivån och fylla på om det behövs.

Om batteriet lämnas kvar ombord bör man lossa den ena kabelskon för att undvika urladdning.

Batterier ska alltid förvaras på ett torrt och svalt ställe. 

Motorlås

Glöm inte att smörja motorlåset ordentligt.

Motorstöld

Om du ställer upp båten för vinterförvaring bör du förvara motorn separat från båten samt att du tömmer båten på ej fastmonterad utrustning och personlig lösegendom. 

För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme. Motorer på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider mot tillverkarens garantiåtagande. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.

Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås. Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva. 

Emellertid, om du förvarar hela båten inlåst i ett utrymme som bara du disponerar eller om båten lämnas för förvaring inomhus eller förvaring i ställage över marknivå hos marin verkstad gäller ej ovanstående krav.

Läs mer om stöldförebyggande åtgärder!

Fler tips kring vinterförvaring av din motorbåt

Läs fler tips kring vinterförvaring av motorbåt!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris