Stöld under vintern

Tips och råd kring hur du hindrar båt- och motorstöld under vintern!

Integritetspolicy

När sommaren lider mot sitt slut och du börjar fundera på ta upp båten brukar även båt- och motortjuvarnas förbereda sig för en ny stöldsäsong!

Tips för att förhindra stöld av båt och båtmotor

Under de senaste åren har vi sett att båt- och motortjuvarna har blivit mer aktiva under perioden för båtupptagning. Det finns dock åtgärder du kan göra för att minska stöldbegärligheten av din båt och motor:

  • Töm båten samt demontera värdefull utrustning, såsom ekolod och GPS, när båten inte används och förvara det på en säker plats. Du kan även tömma båten på bensintankar samt bensinslang
  • Lås båten och övriga utrymmen samt ta ut batteriet alternativt slå av huvudströmbrytaren
  • Om båten förvaras utomhus kan du be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev
  • Förvara utombordsmotorn separat från båten. För motorer under 40 hk är det ett krav att motor och båt förvaras separat från varandra, annars tillkommer en extra självrisk vid eventuell skada
  • Lås även in båten om du har möjlighet till det
  • Förvarar du båten på trailer skall trailern vara låst med ett godkänt lås
  • Palla gärna upp trailern på bockar då det gör det svårare för tjuven att köra iväg med trailern samt att hjulen inte får en ensidig belastning under vinterhalvåret

Förebygga båt- och motorstöld

Läs fler värdefulla tips och råd om hur du kan förebygga stöld av din båt och motor