Tips för att förhindra stöld av båt och båtmotor

Under de senaste åren har vi sett att båt- och motortjuvarna har blivit mer aktiva under perioden för båtupptagning. Det finns dock åtgärder du kan göra för att minska stöldbegärligheten av din båt och motor:

  • Töm båten samt demontera värdefull utrustning, såsom ekolod och GPS, när båten inte används och förvara det på en säker plats. Du kan även tömma båten på bensintankar samt bensinslang
  • Lås båten och övriga utrymmen samt ta ut batteriet alternativt slå av huvudströmbrytaren
  • Om du ställer upp båten för vinterförvaring bör du förvara motorn separat från båten, men du bör även låsa in båten om du har möjlighet till det. För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme
  • Motorer på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider mot tillverkarens garantiåtagande. Du be exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.
  • Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås
  • Tar du bort motorkåpan från motorn minimerar du ytterligare risken för att motorn blir stulen
  • Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva 
  • Lås även in båten om du har möjlighet till det
  • Förvarar du båten på trailer skall trailern vara låst med ett godkänt lås
  • Palla gärna upp trailern på bockar då det gör det svårare för tjuven att köra iväg med trailern samt att hjulen inte får en ensidig belastning under vinterhalvåret

Förebygga båt- och motorstöld

Läs fler värdefulla tips kring förebyggande stöld

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris