Rätt utrustning för att säkra båten för storm

Polyestersilke är den kvalitet av tågvirke som rekommenderas och dimensionen ska vara mycket väl tilltagen, för en fyratons båt rekommenderas till exempel dimensionen 18 mm. Eventuella knopar sänker hållfastheten på tågvirket genom att tampens fibrer blir ojämnt belastade. Tågvirket får heller inte vara nött och det måste skyddas mot nötning med skyddsklädsel.

Någon form av ryckdämpare ska användas så att inte ett häftigt ryck kan spränga förtöjningen.

Förtöjningarna ska läggas så att båten inte ligger och rör sig fram och tillbaka.

Förtöj alltid för storm. Med vårt klimat kommer den förr eller senare!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris