För att minska den yta som utsätts för vindpress är det klokt att hålla täckningen låg.

En absolut regel är att täckningen aldrig får fästas i båtens bockar och stöttor eller anbringas på båten så att vindkraften verkar på skrovet.

Dimensionering av täckning

Täckningen måste vara dimensionerad så att den med god marginal orkar bära upp den extra tyngd som snö och is kan tillföra. Var noga med att få täckningen slät så att inga fickor bildas där vatten, snö eller is kan samlas.

Spänna presenning

Den presenning som används ska spännas hårt, gärna till vaggans ram. En praktisk metod är tynga ner presenningen med plastflaskor som fyllts med sand. Om plastpresenning används ska den vara armerad och försedd med förstärkta hörn.

Tänk också på att inte använda frihängande vassa föremål för att hålla presenningen. Det kan orsaka skada din båt samt kringliggande båtar.

Båtöverdrag på vintern

Ska du använda ett båtöverdrag som täckmaterial måste du säkerställa att överdraget är anpassat för vårt vinterklimat, dimensionerat för att klara extra tyngd från snö och is samt att det är ventilerande. 

Båtmotoröverdrag

Om du har en utombordsmotor kan det vara klokt att förse den med extra ett överdrag/skyddshuva.  

Ventilering av båt

Här kan du läsa mer om ventilation och ventilering av båt

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris