25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Täckning av båt

Tips och råd kring hur du täcker båten inför vintern!

Integritetspolicy

Det är viktigt att båten är så väl täckt att regn och snö inte kan tränga in. En båt som är väl täckt och ventilerad torkar ur och därmed minskas risken för köldsprängning som kan inträffa när fukt tränger in i materialet och det sedan blir minusgrader!

För att minska den yta som utsätts för vindpress är det klokt att hålla täckningen låg.

En absolut regel är att täckningen aldrig får fästas i båtens bockar och stöttor eller anbringas på båten så att vindkraften verkar på skrovet.

Dimensionering av täckning

Täckningen måste vara dimensionerad så att den med god marginal orkar bära upp den extra tyngd som snö och is kan tillföra. Var noga med att få täckningen slät så att inga fickor bildas där vatten, snö eller is kan samlas.

Spänna presenning

Den presenning som används ska spännas hårt, gärna till vaggans ram. En praktisk metod är tynga ner presenningen med plastflaskor som fyllts med sand. Om plastpresenning används ska den vara armerad och försedd med förstärkta hörn.

Tänk också på att inte använda frihängande vassa föremål för att hålla presenningen. Det kan orsaka skada din båt samt kringliggande båtar.

Båtöverdrag på vintern

Ska du använda ett båtöverdrag som täckmaterial måste du säkerställa att överdraget är anpassat för vårt vinterklimat, dimensionerat för att klara extra tyngd från snö och is samt att det är ventilerande. 

Båtmotoröverdrag

Om du har en utombordsmotor kan det vara klokt att förse den med extra ett överdrag/skyddshuva.  

Ventilering av båt

Här kan du läsa mer om ventilation och ventilering av båt