Ventilering av båt

För att luftväxlingen ska vara bra, ska båten stå med dörrar och luckor öppna.

Öppningar på täckningens gavlar förbättrar ventilationen och förhindrar också tryckskillnader som kan uppstå vid hård vind.

Risk för fukt och mögel

Om ventilationen blir felaktig uppsatt finns det risk att fukt samlas ombord på båten, vilket lätt ger mögel. Fukten ökar också risken för frostsprängning!

Avfuktning av båt

Elektrisk avfuktare kräver tillstånd från den som ansvarar för uppläggningsplatsen. Stor försiktighet måste iakttas vid placeringen av torken med hänsyn till brandrisken. Som avfuktare kan också så kallad torrboll användas!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris