Tips kring hur du pallar upp en båt

  • En båtbock ska vara tillverkad av kraftigt trä eller stål
  • Uppställningen ska göras så att båten står stadigt och inte kan flyttas av väder och vind eller rasa av att marken har blivit mjuk vid regn eller snösmältning
  • Bind inte i bockar eller stöttor då det finns att risk att de flyttar sig vid vind eller storm, vilket kan leda till att båten kan tippa
  • Palla inte heller upp båten vid ett lutande tak eller träd där det finns risk för snöras
  • Den som har sin båt på yttersidan av uppläggningsplatsen, där vindtrycket blir hårdast, måste vara extra noga med både stöttning och täckning

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris