Pallning av V-bottnade motorbåtar

Inombordsmotorbåtar har oftast en V-formad bottenprofil med brett akterparti. Skrovet bör stöttas på tre ställen, i fören, aktern och mitt emellan. Den aktersta bocken bör vara lika lång som båten är bred och placeras under akterspegeln.

På den förliga pallningen ska båten stöttas i sidled. Detta är särskilt viktigt eftersom båtar med stora motorer har ganska liten del av sin tyngd i förskeppet som därmed blir extra vindkänsligt. Det är också viktigt att komma ihåg att viktfördelningen ändras kraftigt när man monterar av eller på en utombordsmotor.

De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar. Metoden ger god stadga i sidled under förutsättning att bockarna är väl anpassade till skrovformen och dessutom bultade eller spikade till varandra under båten eller i kölpallningen.

Är skrovet längre än 7,5 meter krävs två bockar på varje sida. Vagga är det bästa alternativet även för motorbåt.

Pallning av rundbottnade motorbåt

De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar.

Metoden ger god stadga i sidled under förutsättning att bockarna är väl anpassade till skrovformen och dessutom bultade eller spikade till varandra under båten eller i kölpallningen. Är skrovet längre än 7,5 meter krävs två bockar på varje sida.

Minska risken för stöld båt- och motorstöld

  • Om du har motorbåt med inombordare bör du montera av drevet så snart som möjligt efter upptagningen. De är stöldbegärliga och lätt åtkomliga när båten tagits upp
  • Om du ställer upp en båt med utombordare längre än 14 dagar eller för vinterförvaring bör du förvara motorn separat från båten, men du bör även låsa in båten om du har möjlighet till det. För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme
  • Större utombordare får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av. Du be exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.
  • Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås
  • Tar du bort motorkåpan från motorn minimerar du ytterligare risken för att motorn blir stulen
  • Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris