Pallning av motorbåt

Tips och råd om hur du pallar upp en motorbåt!

Integritetspolicy

Nedan finner du information om hur du pallar upp en motorbåt!

Pallning av V-bottnade motorbåtar

Inombordsmotorbåtar har oftast en V-formad bottenprofil med brett akterparti. Skrovet bör stöttas på tre ställen, i fören, aktern och mitt emellan. Den aktersta bocken bör vara lika lång som båten är bred och placeras under akterspegeln.

På den förliga pallningen ska båten stöttas i sidled. Detta är särskilt viktigt eftersom båtar med stora motorer har ganska liten del av sin tyngd i förskeppet som därmed blir extra vindkänsligt. Det är också viktigt att komma ihåg att viktfördelningen ändras kraftigt när man monterar av eller på en utombordsmotor.

De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar. Metoden ger god stadga i sidled under förutsättning att bockarna är väl anpassade till skrovformen och dessutom bultade eller spikade till varandra under båten eller i kölpallningen.

Är skrovet längre än 7,5 meter krävs två bockar på varje sida. Vagga är det bästa alternativet även för motorbåt.

Pallning av rundbottnade motorbåt

De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar.

Metoden ger god stadga i sidled under förutsättning att bockarna är väl anpassade till skrovformen och dessutom bultade eller spikade till varandra under båten eller i kölpallningen. Är skrovet längre än 7,5 meter krävs två bockar på varje sida.

Tips vid pallning av motorbåt

  • Montera av drevet så snart som möjligt efter upptagningen. De är stöldbegärliga och lätt åtkomliga när båten tagits upp

Fler tips

Här hittar du generella tips kring pallning av båten

Läs mer om täckning och stormsäkring av båten samt ventilation!