Vinterförvaring av motorbåt

 

Motor & Drev

Alla motorer behöver en förberedande vinterbehandling, vare sig det handlar om en liten utombordsmotor eller en stor inombordsmotor.

Drev

Drevet är värdefullt och därför stöldbegärligt. Många stölder inträffar under första dygnet efter upptagningen. Montera alltså bort det omedelbart.

Ett nytt drev är värt åtskilliga tiotusen kronor och en stöld blir kostsam då ersättningsbeloppet ofta minskas med både självrisk och åldersavdrag.

Täck drevets fäste på aktern med en plastpåse. Byt sedan olja på drevet och förvara det under lås till våren. Byte av bälg behöver inte göras varje år.

Du hittar mer information hos i fabrikantens instruktion.

Batteri

Batterierna ska förvaras på torrt och svalt ställe. Men först ska de laddas upp. Glöm inte heller att kontrollera syranivån och fylla på om det behövs.

Om batteriet lämnas kvar ombord bör man lossa den ena kabelskon för att undvika urladdning.