Vinterförvaring av båtmotor

Alla båtmotorer behöver en förberedande vinterbehandling, vare sig det handlar om en liten utombordsmotor eller en stor inombordsmotor.

Vad som behöver göras inför vintern beror i stor utsträckning på vilken typ av motor det handlar om. Här är även stöldskydd en viktig faktor i samband med vinterförvaringen.

Konservera båtmotor

Oavsett om du har en inombordare eller utombordare måste du vara noggrann med konserveringen av motorn. Här kan du läsa mer om konservering av en inombordare eller en utombordare!

Övrig motorservice

Vad gäller övrig service av motorn, som byte av olja, bränslefilter etc, gäller varierande rutiner. Konsultera motorns instruktionsbok och anlita hjälp om du är osäker.

Motorstölder

Om du har motorbåt med inombordare bör du montera av drevet så snart som möjligt efter upptagningen. De är stöldbegärliga och lättåtkomliga när båten tagits upp.

Har du istället en båt med utombordare, som du ställer upp för vinterförvaring, bör du förvara motorn separat från båten samt att du tömmer båten på ej fastmonterad utrustning och personlig lösegendom. 

För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme. Utombordare på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider mot tillverkarens garantiåtagande. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.

Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås. Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva. 

Emellertid, om du förvarar hela båten inlåst i ett utrymme som bara du disponerar eller om båten lämnas för förvaring inomhus eller förvaring i ställage över marknivå hos marin verkstad gäller ej ovanstående krav.

Läs om vilka stöldförebyggande åtgärder du själv kan göra för att minska risken för stöld av din båt eller motor!

Vinterförvaring hos varv/marina

Vi rekommenderar att du lämnar in din båt och/eller motor för förvaring över vintern hos ett varv/marina. Där får du hjälp med konservering av motorn, övrig service samt att den står skyddat och säkert!

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här