Vinterförvaring av inombordsmotor

Integritetspolicy

Nedan finner du information kring vinterförvaring av en inombordare.

Bensin & Diesel

Samma åtgärder ska vidtas för båda motortyperna. En del görs före upptagningen, resten efter. Före upptagningen byts oljan i både motorn och backslaget. Olje- och bränslefiltren ska också bytas.

Om motorn är sötvattenskyld ska en kontroll göras för att se vilket gradtal frostskyddet skyddar ned till. Vid behov fyll på med mera frostskydd varefter motorn varmkörs och ny mätning görs.

Avlägsna olja och vatten som kan finnas i motorrummet. Tvätta dock inte motorn före vintern, det kan leda till korrosion. Lämna så litet bränsle som möjligt i tanken.

Tillsatser till såväl bensin som diesel kan fällas ut och sätta igen filtren.

Efter upptagningen är det dags att tappa ur sjövattnet ur kylsystemet, kontrollera i instruktionsboken var avtappningsställena sitter. Kör sedan igenom sötvatten med en 50% glykolblandning.

Gå över elkontakterna i motorn och vid instrumenten med kontaktspray.

Drev

Drevet är värdefullt och därför stöldbegärligt. Många stölder inträffar under första dygnet efter upptagningen. Montera alltså bort det omedelbart.

Ett nytt drev är värt åtskilliga tiotusen kronor och en stöld blir kostsam då ersättningsbeloppet ofta minskas med både självrisk och åldersavdrag.

Täck drevets fäste på aktern med en plastpåse. Byt sedan olja på drevet och förvara det under lås till våren. Byte av bälg behöver inte göras varje år.

Du hittar mer information hos i fabrikantens instruktion.

Fler tips

Läs fler tips kring vinterförvaring av motorbåt!