Före upptagningen av båten

Före upptagningen ska båten varmköras. Varmkör du båten efter upptagning måste du koppla kylvatten till sjövattenpumpens insug, annars finns risken att impellern går sönder.

Olja & Oljefilter

Därefter ska du byta oljan i både motorn (använd ny olja om du inte ska använda konserveringsolja) och backslaget. Använd en oljetrågspump för att pumpa ur den gamla oljan ur motorn. Starta sedan motorn och kör den på tomgångskörning för att kolla oljenivån. Vid behov får du fylla på med ytterligare olja.

Byt samtidigt oljefiltret, rengöra ytorna kring filtret samt smörj gummipackningen. 

Bensinmotor

Har du en bensinmotor behöver du lossa tändstiften samt fulla på olja i cylindrarna. 

Är motorns bränsletank fastmonterad måste den vara försedd med ett vattenavskiljande bränslefilter, vilket måste tömmas. Filterpatronen måste också rengöras eller bytas. 

Dieselmotor

Har du en istället en dieselmotor behöver du rengöra bränslesilen samt byta finfiltret.

Övriga åtgärder

Om motorn är sötvattenskyld ska en kontroll göras för att se vilket gradtal frostskyddet skyddar ned till. Vid behov fyll på med mera frostskydd varefter motorn varmkörs och ny mätning görs.

Avlägsna olja och vatten som kan finnas i motorrummet. Tvätta dock inte motorn före vintern, det kan leda till korrosion. Lämna så litet bränsle som möjligt i tanken.

Tillsatser till såväl bensin som diesel kan fällas ut och sätta igen filtren.

Efter upptagningen av båten

Efter upptagningen fortsätter dina vinterförberedelser med åtgärder på nedan delar av motorn:

Konservering av inombordare

Efter upptagningen är det dags att konservera båtens motor.

Vinterkonservera sötvattenkyld motor

Börja med att tappa ur sjövattnet ur kylsystemet, kontrollera i instruktionsboken var avtappningsställena sitter. Kör sedan igenom sötvatten med en 50% glykolblandning. Efter genomkörning låter du blandningen vara kvar i systemet.

Vinterkonservera färskvattenkyld motor

Är motorn saltvattenkyld ska du spola systemet med färskvatten. Därefter tappar du systemet på kylvatten och kör sedan in en 50% glykolblandning. Efter genomkörning låter du blandningen vara kvar i systemet.

El

Spraya elkontakterna i motorn samt instrumenten med kontaktspray. 

Batteri

Ladda också batterierna samt smörj in dess poler. Glöm inte heller att kontrollera syranivån och fylla på om det behövs.

Om batteriet lämnas kvar ombord bör man lossa den ena kabelskon för att undvika urladdning.

Batterier ska alltid förvaras på ett torrt och svalt ställe. 

Drev

Drevet är värdefullt och därför stöldbegärligt. Många stölder inträffar under första dygnet efter upptagningen. Montera alltså bort det omedelbart.

Ett nytt drev är värt åtskilliga tiotusen kronor och en stöld blir kostsam då ersättningsbeloppet ofta minskas med både självrisk och åldersavdrag.

Täck drevets fäste på aktern med en plastpåse. Byt sedan olja på drevet och förvara det under lås till våren. Byte av bälg behöver inte göras varje år.

Du hittar mer information i fabrikantens instruktion.

Propeller

Propellern bör monteras av samt att propelleraxeln behöver smörjas med fett.

Fler tips kring vinterförvaring av motorbåtar

Läs fler tips kring vinterförvaring av motorbåtar!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris