Vinterförvaring av inombordsmotor


Bensin & Diesel

Samma åtgärder ska vidtas för båda motortyperna. En del görs före upptagningen, resten efter. Före upptagningen byts oljan i både motorn och backslaget. Olje- och bränslefiltren ska också bytas.

Om motorn är sötvattenskyld ska en kontroll göras för att se vilket gradtal frostskyddet skyddar ned till. Vid behov fyll på med mera frostskydd varefter motorn varmkörs och ny mätning görs.

Avlägsna olja och vatten som kan finnas i motorrummet. Tvätta dock inte motorn före vintern, det kan leda till korrosion. Lämna så litet bränsle som möjligt i tanken.

Tillsatser till såväl bensin som diesel kan fällas ut och sätta igen filtren.

Efter upptagningen är det dags att tappa ur sjövattnet ur kylsystemet, kontrollera i instruktionsboken var avtappningsställena sitter. Kör sedan igenom sötvatten med en 50% glykolblandning.

Gå över elkontakterna i motorn och vid instrumenten med kontaktspray.