Vinterförvaring i sjön

Milda vintrar gör att fler och fler funderar på att låta båten ligga kvar i vattnet under vintern. Du slipper arbetet med upptagning, pallning och täckning men du behöver ändå förbereda båten för den kalla årstidens väder och vind.

Checklista för att vinterförvara båten i sjön:

  • Töm båten på allt lösöre som annars kan stjälas. 
  • Försäkra dig om att alla bordgenomföringar är täta. 
  • Rengör båten grundligt. 
  • Vinterförbered motorn, läs mer om hur du förbereder motor och drev för vintern. 
  • Täck båten och se till så att genomluftningen fungerar för att hjälpa till att dra ut fukt. 
  • Förtöj båten riktigt ordentligt. 
  • Titta regelbundet till båten under hela vintern

Använda båten under vintern

Ska du använda båten under vintern är vårt bästa råd att ha tät tillsyn av båten och hålla koll på väderprognoserna. Och förtöj alltid för storm! Vinterhalvåret brukar bjuda på de största vattenståndsförändringarna och de häftigaste vindarna, därför gäller det att hela tiden skydda båten mot naturens krafter. 

Har du en båt med öppen motorbrunn ska den förtöjas med stäven utåt mot den mest besvärande vindriktningen. Detta för att inte ta in vatten via självlänsutsläppen eller genomföringar i motorbrunnen. Kontrollera också då och då att inte utsläppen satts igen av löv eller annat och även att tätningsbälgarna för kablar och är täta.

Båtförsäkring vintertid – det här gäller

Grundregeln är att båtförsäkringen inte ersätter skador som är orsakade av vatten, snö, is, mögel eller djur. Eftersom en båt som ligger i sjön under vintern är utsatt för hårda vindar och ändringar av vattenståndet måste du försäkra dig om att sådana skador inte ska kunna inträffa. Du måste också förtöja båten på ett betryggande sätt och för att man ska kunna anses ha iakttagit nödvändig aktsamhet krävs det att du löpande tittar till båten.  

Det är också bra att komma ihåg att försäkringen gäller med dubbel självrisk för skador som uppstår på båten när den ligger i sjön under tiden 1/11–31/3.  

I båtförsäkringens för- och efterköpsinformation kan du läsa mer om försäkringens innehåll. 

 

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris