Båt som vinterförvaras i sjön

Under senare år har vintrarna varit milda i stora delar av landet. Fler och fler har börjat låta sina båtar ligga kvar i vattnet. Man slipper visserligen arbetet med upptagning, pallning och täckning men måste ändå förbereda vintern noga. Grundregeln är att försäkringen inte ersätter skador förorsakade av vatten, snö, is, mögel eller djur och det betyder att man måste försäkra sig om att sådana skador inte ska kunna inträffa. Dessutom måste man ha förtöjt på ett betryggande sätt. Eftersom den båt som ligger i sjön är utsatt för hårda vindar och ändringar av vattenståndet krävs löpande tillsyn för att man ska kunna anses ha iakttagit nödvändig aktsamhet.

Först av allt ska båten tömmas på allt lösöre som annars kan stjälas. Sen gäller det att försäkra sig om att alla bordgenomföringar är täta och därefter är det dags för en grundlig rengöring.

Sedan ska motorn ha sin vinterförberedelse på det sätt som beskrivits under motor och drev. Därefter är det dags att täcka båten, dock så att genomluftning fungerar och hjälper till att dra ut fukt.

Båt som används under vintern

Om båten används under höst, vinter och vår blir det naturligt att hålla löpande uppsikt på vattenstånd, förtöjningar och avfendring.

Vinterhalvåret brukar bjuda på de största vattenståndsförändringarna och de häftigaste vindarna och det gäller att hela tiden skydda sig mot naturkrafterna.

Tät tillsyn, och extra tillsyn när väderprognoserna kommer med varningar, är det bästa rådet. Förtöj alltid för storm, är ett annat.

Båt med öppen motorbrunn ska förtöjas med stäven utåt mot den mest besvärande vindriktningen så att den inte tar in vatten via självlänsutsläppen eller genomföringar i motorbrunnen. Kontrollera emellanåt att inte utsläppen satts igen av löv eller annat och även att tätningsbälgarna för kablar och bränsleslang är täta.

Följ väderleksrapporten noga och förtöj alltid för storm!

Skador på båten

Glöm inte att försäkringen gäller med dubbel självrisk för skador i sjön under tiden 1/11 - 31/3.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här