Här hittar du tips kring hur du förbereder din segelbåt inför vintern!

Avriggad mast

Avriggningen ska ske i god tid före upptagningen. Börja med att kontrollera att mastkranen och lyftstropparna är funktionsdugliga. Var noga med att placera stroppen rätt och se till så att inga antenner eller andra känsliga delar kommer i kläm. Sätt slinget så högt som möjligt så att tyngdpunkten hamnar i mastens nedre del.

Lossa inga vantskruvar förrän lyftstroppen är kopplad. Avdela en person som bevakar rullfocksystemet så att det inte böjs.

Masten ska förvaras på jämnt underlag med stöd under på flera ställen.

Surra inte vajer tätt intill en aluminiummast, det kan ge upphov till korrosion. Detta är särskilt tänkvärt på ställen med salthaltig luft.

Vantskruvar, antenner och liknande utrustning ska avlägsnas från masten p.g.a. stöldrisken.

Riggad mast

Vill man låta båten stå riggad över vintern krävs extra noggrannhet med stöttningen eftersom riggen utgör ett betydande vindfång och vinden får hävstångseffekt när den trycker på masten.

När båten står på sin plats, stöttad och klar, bör vant och stag slackas.

Även vaggan måste vara extra kraftig och dess anläggningsyta mot skrovet stor. Se också till att stöttorna hamnar mitt för skott eller andra invändiga förstärkningar. Med riggen på handlar det om väsentligt större belastning.

Lätta spänningen i riggen genom att släppa några varv på vantskruvarna och om båten har förstagsprofil bör den straffas åt så att den inte kan komma i svängning.

Det finns en del båttekniker som anser att båten riskerar att skadas genom att mastens rörelser kan ge upphov till sprickbildning runt vantfästena.

Ligger båten i ett läge som är utsatt för starka vindar, avråder de därför från att vinterförvara med riggen kvar på båten.

Motor 

Under Vinterförvaring av motor kan du läsa om vad du bör tänka på inför vintern gällande din motor samt kring konservering av din utombordsmotor eller inombordsmotor

Båtförvaring

Vi rekommenderar att lämnar in din båt för förvaring över vintern hos en båthandlare. Då kan du få hjälp med konservering av motorn samt att den står skyddat och säkert över vintern.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris