Vinterförvaring av båt på trailer

Tips och råd kring vinterförvaring av båt på båttrailer eller båtvagn!

Integritetspolicy

Om båten ska vinterförvaras på trailer måste trailern vara godkänd för dess tyngd. Detta framgår av trailerns registreringsbevis. Stöttor och stödhjul får inte punktbelasta skrovet och surrningen måste ske med stor omsorg.

Trafikverkets regler

Reglerna för framförande av trailer finns att läsa på Trafikverkets hemsida som du bör gå in på för att friska upp minnet. Se särskilt under rubriken Trailerlast!

Vanliga fel

Vanliga fel är att man glömmer att kontrollera att båten är ordentligt fastsatt på trailern och att handsken sitter fast på dragkroken. Lampa och flagga för varningsmarkering ska ingå i utrustningen och användas vid behov.

Pallning av båttrailer eller båtvagn

När båten förvaras på en trailer eller båtvagn är det lämpligt att palla upp den på bockar för att undvika ovala däck. Det gör den dessutom mera svårstulen. För att ytterligare minska risken för stöld ska du använda ett godkänt trailerlås samt att du ta bort däcken!  

Läs mer om pallning av båt!

Placering av båt och trailer

Placera inte trailern under ett lutande tak eller träd där det finns risk för snöras. 

Försäkring för båttrailer/båtvagn

För trailern kan en särskild brand- och stöldförsäkring tecknas som tillägg!