1. Hem
  2. Atlantica
  3. Skepparguiden
  4. Vinterförvaring
  5. Vinterförvaring av båt på trailer

Allmänna tips kring förvaring av båt på trailer

Om båten ska vinterförvaras på trailer måste trailern vara godkänd för dess tyngd. Detta framgår av trailerns registreringsbevis. Stöttor och stödhjul får inte punktbelasta skrovet och surrningen måste ske med stor omsorg!

Trafikverkets regler

Reglerna för framförande av trailer finns att läsa på Trafikverkets hemsida som du bör gå in på för att friska upp minnet. Se särskilt under rubriken Trailerlast!

Pallning av båttrailer eller båtvagn

När båten förvaras på en trailer eller båtvagn är det lämpligt att palla upp den på bockar för att undvika ovala däck. Det gör den dessutom mera svårstulen. För att ytterligare minska risken för stöld ska du använda ett godkänt trailerlås eller ta bort däcken.

Läs mer om pallning av båt!

Placering av båt och trailer

Placera inte trailern under ett lutande tak eller träd där det finns risk för snöras. 

Försäkring för båttrailer/båtvagn

För trailern kan en särskild brand, vagn- och stöldförsäkring tecknas som tillägg!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris