Checklista inför vinterförvaring

Utvändig genomgång av båten

Finputsande och vaxning kan hellre vänta till våren. Här är en lista på saker du bör göra med start redan på hösten.

  • Gå igenom båtens skrov och däck för att försäkra dig om att det är i god kondition. Eventuella skador kan du med fördel laga redan på hösten.
  • En grovrengöring av skrovet är bra att göra innan vinterförvaringen. Använd högtryckstvätt eller rengöringsmedel för att få bort alger, snäckor och annat som kan orsaka permanent missfärgning eller skador på gelcoaten. Kan du ersätta dina gamla båtvårdsprodukter genom att använda nyare produkter eller metoder? Välj om möjligt produkter som är miljömärkta. Läs fler tips och råd om båt och miljö.
  • Alla båtar som ligger utomhus måste täckas med presenning så att ingen fukt tar sig in i båten. Tänk på att fästa presenningen ordentligt så den inte blir ett vindfång. Det är också viktigt att ha lutning på presenningen så att den inte kan tyngas ner och gå sönder av stora mängder snö eller regnvatten.

Invändig genomgång av båten

Här  följer några punkter att checka av inför vintern:

  • Om båten ska ligga utomhus under vintern är det viktigt att fryskonservera toalett samt tömma vattenpump och varmvattenberedare. Septiktank bör vara tömd redan innan båten tas ur vattnet. Se till att alla kranar och slangar är tomma på vatten inför vintern samt att kranarna är ”öppna”.
  • Rensa kylen och andra förvaringsutrymmen från mat som kan ruttna och locka till sig ohyra.
  • Försäkra dig om att hela interiören, och i synnerhet textilmaterialen, är fria från fukt. Mögel bildas snabbt om båten förvaras utomhus, förvara därför dynor och annan textil hellre hemma.

Nu är det dags för båten att gå i ide.

Men tiden går snabbt och efter några månaders vila är det åter dags för att vårrusta din båt. Läs mer om vårförberedelser av din båt här.

 

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris