Utvändig genomgång av båten

Gå igenom båtens skrov och däck för att försäkra dig om att det är i god kondition. Laga eventuella skador redan på hösten.

Finputsande och vaxning kan hellre vänta till våren, men en grovrengöring av skrovet med t.ex. högtryckstvätt eller starka rengöringsmedel är viktig för att få bort alger, snäckor och annat som kan orsaka permanent missfärgning eller andra skador på gelcoaten.

Alla båtar som ligger ute måste täckas in på ett sätt så att ingen fukt kan ta sig förbi, men utan att presenningen blir ett vindfång. Det är också viktigt att ha lutning på presenningen så att den inte kan tyngas ner och gå sönder av stora mängder snö eller regnvatten.

Invändig genomgång av båten

Städningen invändigt kan du naturligtvis också spara till våren för att sprida ut "fixarglädjen" över året. Det som du däremot måste göra om båten ska ligga ute under vintern är att fryskonservera toalett, vattenpump och varmvattenberedare (septiktanken bör vara tom innan båten tas ur vattnet). Se också till att alla kranar och slangar är tomma inför vintern.

Rensa kylen och andra förvaringsutrymmen från mat som kan ruttna och/eller locka till sig ohyra.

Försäkra dig om att hela interiören och i synnerhet textilmaterialen är fria från fukt. Mögel bildas snabbt om båten förvaras utomhus, så dynor och annan textil är bättre att förvara hemma.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här