Villkor och förköpsinformation

Här hittar du Atlantica Båtförsäkrings nuvarande och tidigare villkor samt förköpsinformation.

Villkor och förköpsinformation

I försäkringsvillkoret kan du läsa detaljerat om de villkor som gäller för din båtförsäkring. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans så att du vet vad som gäller för just din försäkring.

I förköpsinformationen har vi sammanfattat vad försäkringen omfattar och vilka viktiga begränsningar som finns. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring. Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen och sparar ned den.

Försäkringsbrev

På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Villkorsändringar 2020-01-01

Här kan du läsa en sammanställning om villkorsändringarna 2020-01-01. Dessa börjar gälla för din försäkring från det datum som ditt avtal förnyas efter den 1 januari 2020. 


Villkor för tecknade försäkringar från 1 januari 2020

Villkor för tecknade försäkringar fram till 31 december 2017

Försäkringsinformation

Aktsamhetskrav & Självrisker