Tågvirke

Allt tågvirke som används till permanent förtöjning måste ha hög draghållfasthet och vara motstånds­kraftigt mot nötning, ryck och solljus.

Det finns flera olika syntetiska tågvirkesmaterial. Som permanent förtöjningsgods skall långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid, så kallat silke användas.

Tågvirkesfabrikanterna anger i regel »brottgräns« för olika kvalitéer och dimensioner. Det förekommer också att de anger dimension beroende på båtens vikt. 

Våra rekommendationer finner du på sidan 10  i vår Säkerhetsguide.

Silket har högre inköpspris men det lönar sig ändå på sikt tack vare längre livslängd.

Tar du hem och tvättar tamparna direkt efter båten tagits på land, förlängs livslängden ytterligare.

Polyesterull som armerats med långfibrigt polyestersilke samt tågvirke av långfibrigt polypropylen eller polyeten skall enbart användas vid tillfällig förtöjning. Det är behagligare att knopa men har inte silkets motståndskraft mot solljus och nötning.

Skotlinor får aldrig användas som förtöjningsgods.

De är helt stumma och går därför lätt av. Även båtens knapar skadas lätt. Om tågvirket är skadat skall det genast bytas ut. Tänk på att varje knop eller annan brytpunkt innebär en reducering av tågvirkets hållfasthet. Dessutom får inte tågvirke läggas glidande genom en ring  eller runt en balk.

Syntetiskt tågvirke är ofta halt och glider lätt ur sitt grepp i knopar och andra fästen. Lås därför tågändar med till exempel ett instick under en kardel eller med en bänsel (surrning) till den fasta parten.

Splitsning av syntetiskt tågvirke görs av samma skäl med fem instick.

Tågvirke får aldrig »splitsas« med vajerlås. Stål- eller metallpressningar får inte heller användas.

Schacklar

Tillverkas i många olika kvalitéer. Till förtöjningar måste de vara av smitt stål. Ett gott råd är att schackelns dimension och hållfasthet inte skall understiga den rekommenderade kättingens. Schackelns bult måste säkras.

Kauser

Ögonsplits vid schackel som används för permanent förtöjning skall förses med kaus av stål som nötnings­skydd. Ögat måste vara så trångt att kausen inte lossnar.

Hakar

Vid förtöjning av båtar mellan brygga och boj i oskyddat läge får självsäkrande hakar inte användas. Karbinhakar är helt olämpliga vid permanent förtöjning. För båtar upp till 200 kg, där knapar saknas, kan dock hakar av god kvalité användas. Dessa måste dock kontrolleras varje år.

Galvanisk korrosion

Då schacklar, låstråd till dessa, kättingar etc. av olika material, till exempel järn, rostfritt stål, mässing eller koppar används intill varandra uppstår galvanisk korrosion.

Undvik därför sådana materialkombinationer, framförallt i saltvatten.

Fendrar

Fendrar är en mycket viktig del i en säker förtöjning. De skyddar både den egna och andras båtar.

Fendrarnas antal, form och storlek bestäms av båtens längd, höjd och fribordsprofil. Du bör också ha minst 3 fendrar på varje båtsida med en sådan tyngd och storlek att de inte blåser upp på däck.

Luftventilen ska vara vänd neråt. Den kan skjutas loss när fendern pressas mellan två båtar.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris