Varierande vattenstånd

Utöver de årstidsmässiga skillnaderna i vattenståndet förekommer snabba och stora variationer i vattennivån utefter våra kuster, särskilt på väst- och sydkusten, beroende på lufttrycksförändringar och vindför­hållanden. Vid all förtöjning måste du förvissa dig om att vattendjupet på platsen vid lägsta vattenstånd är tillräckligt för båten med hänsyn till sjögång och svall. Detta måste du komma ihåg när du bestämmer längden på bojkättingen om bojtyngden läggs ut på vintern eller våren då vattenståndet ofta är lågt.

Där sjögång och svall förekommer bör mindre båtar, särskilt de med tunga utombordsmotorer, förtöjas med stäven mot den mest besvärande vindriktningen. Risken minskar då för överspolning och sjunkning.

Utombordsmotorbåtens motorbrunn skall vara tät mot skrovet och ha dränering genom akterspegeln. Den måste ha hela tätningsbälgar för kablar och bränsle­slang. Dessa måste kontrolleras varje år, då livslängden är kort. Har din båt lågt sittande luftintag på akter eller sida monterar du lämpligen en invändig svanhals (ventilationsslang).

Om båten sjunker

Om din båt har sjunkit helt och hållet så blir det inte värre, om det inte blåser så mycket att båten ligger och slås sönder mot botten. Skadorna uppstår/förvärras i regel på motorn när den kommer upp i luften och inte får rätt vård direkt. Då är det oftast bättre att vänta en eller ett par dagar tills en reparatör kan ta hand om båten direkt när den bärgats.

Det är viktigt att båten lyfts på ett professionellt sätt så att skadorna inte blir värre och att det finns någon som kan ta hand om båten och motorn så fort den lyfts.

Säkerhetsguide förtöjning.pdf

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här