Pollare och knapar

Båten skall vara utrustad med beslag som gör att den kan förtöjas på ett säkert sätt.

Pollare, knapar, ring- och öglebultar med mera måste vara så stora att förtöjningsgodset kan göras fast ordentligt i dem. De skall vara så kraftiga och väl monterade att de håller för extra stora påkänningar, till exempel vid bogsering eller extremt hårt väder.

De måste vara väl rundade så att tågvirket inte utsätts för nötning. Fastsättningen i skrovet sker med genom­gående bultar - helst av rostfritt stål. Förstärkningar måste finnas på undersidan av beslaget så att inte pollare och knapar lossnar vid kraftiga ryck.

Många mindre och äldre båtar har som standard förtöjningsanordningar avsedda för skyddade insjöar men används också vid våra oskyddade kuster.

Kontrollera beslagen i din båt och förstärk eller byt ut dem om så behövs.

Halkipar och klys

Om halkipar och klys används måste de vara så stora att de »sväljer« tågvirket med dess skyddsklädsel (till exempel plastslang).

Tänk på att inte använda halkipar och klys om det finns risk för att båten hamnar lägre än bryggan.

Självlänsande båtar

Lita aldrig på självlänsen. Den kan vara igensatt av beväxtning, löv, papper, snö eller is.

Rullfock

Har du rullfock måste manöverlinan kunna beläggas på ett säkert sätt när båten lämnas utan tillsyn. För detta skall en ordentlig knap vara monterad. En så kallad clamcleat är osäker när vinden rycker i förstaget och kan leda till att seglet rullas ut och förstörs när det fladdrar fritt. Se också tillverkarens rekommendationer för ett säkert montage.

Förtöjningsfjädrar

En båt vars förtöjning kan springa av genom ryck är inte rätt förtöjd. Någon form av ryckutjämning måste finnas. Förtöjningsfjäder av stål måste alltid säkras med kätting.

Ryckdämpare i gummi måste ha en storlek som passar för det tågvirke båten behöver.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris