Försäkra dig om att du gör rätt

I våra villkor anger vi vilka aktsamhetskrav och säkerhetsbestämmelser som gäller för att ersättningar inte skall reduceras. De flesta av dessa krav preciseras i vår Säkerhetsguide som du kan läsa och skriva ut här, samtliga avsnitt är i pdf-format.

Sist i varje avsnitt av Säkerhetsguiden finner du en checklista. Där kan du pricka av och se till att du uppfyller de aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren, men framförallt kan du undvika dyrköpta erfarenheter som andra redan gjort. Dessutom ökar chansen att båten finns kvar så att du bara kan »kasta loss« när du vill!

Ladda ned

Några specialavsnitt från säkerhetsguiden

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris