25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Säkerhetsguide

Tips och råd för säkerhet på sjön!

Integritetspolicy

I säkerhetsguiden har vi sammanställt tips, råd och checklistor om bland annat förtöjning, vinterförvaring, vårrustning och mycket mer matnyttigt för dig som har båt.

Försäkra dig om att du gör rätt

I våra villkor anger vi vilka aktsamhetskrav och säkerhetsbestämmelser som gäller för att ersättningar inte skall reduceras. De flesta av dessa krav preciseras i vår Säkerhetsguide som du kan läsa och skriva ut här, samtliga avsnitt är i pdf-format.

Sist i varje avsnitt av Säkerhetsguiden finner du en checklista. Där kan du pricka av och se till att du uppfyller de aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren, men framförallt kan du undvika dyrköpta erfarenheter som andra redan gjort. Dessutom ökar chansen att båten finns kvar så att du bara kan »kasta loss« när du vill!

Ladda ned

Några specialavsnitt från säkerhetsguiden