Det är inte bara i båten som det är bra att bära flytväst, utan även vid exempelvis fiske från land. Även små barn kan bära flytväst vid lek i vatten och på stranden, självklart med tillsyn, för att minska risken för en olycka.

Drunkningsolyckor

Undersökningar från Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet påvisar att nästintill hälften av alla som drunknat vid fall överbord, skulle varit vid liv om de hade burit flytväst. Under 2022 omkom 70 personer genom drunkningsolyckor. I snitt omkommer ca 20 personer per år i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Endast 6 av tio bär flytväst/flytplagg vid olyckan.

kedja-drunkning.png

Orsaker till drunkningsolyckor

Enligt Transportstyrelsen inträffar en olycka i lugnt väder och nära land, vanligen att båten kantrar eller att personen faller överbord. Mer än hälften av dessa har druckit alkohol vid olyckstillfället.

Även vid fiske sker många olyckor.

De vanligaste orsakerna till att man drunknar är:

 • Man hittar inte ytan
 • Köldchock
 • Hjärtproblem
 • Nedkylning
 • Sjögång
 • Dödsfall efter räddningsaktion

Att tänka på vid köp av flytväst

När man pratar om flytväst brukar man oftast använda namn som flytväst, räddningsväst eller seglarväst. De mest använda varianterna av flytväst är Flytplagg 50 N, Räddningsväst 100 N och Räddningsväst 150 N. Värdet är ett uttryck för flytvästens flytkraft.

Vid inköp av en flytväst bör du beakta det här:

 1. Vem ska använda flytvästen
 2. Hur ska flytvästen användas
 3. Vid vilka tillfällen ska flytvästen bäras
 4. Hur simkunnig är personen
 5. Har personen vattenvana

Du ska också säkerställa att den flytväst som du funderar på att köpa är CE-märkt. Viktigt att veta är att en flytväst har begränsad livslängd. Västen kan bli skör i tyget samt att band, sömmar och spännen etc. kan bli dåliga.

Olika flytvästar

Flytplagg 50 N

Flytplagg 50 N brukar oftast beskrivas som seglarväst, vattenskidväst, flytjacka/flytoverall eller fiskeväst.

Den skall bäras av en som är simkunnig och skall användas i lugna förhållanden.

Fördelen med flytplagg 50 N är att den är smidig att röra sig i, exempelvis vid fiske.

Räddningsväst 100 N

Räddningsväst 100 N har en gul, orange eller röd färg samt är utrustad med en krage.

Västen har sin flytkraft på framsidan, vilket gör att den vänder personen rätt i vattnet. Den är framförallt bra för barn och vuxna som inte kan simma eller för de personer som har liten vattenvana. Den kan också användas i situationer där risken finns att det tar längre tid att få hjälp samt i öppna vatten.

Räddningsvästar är alltid utrustade med visselpipa samt reflex.

Räddningsväst 100 N tillverkas i ett fast flyt-material och behöver därför inte genomgå lika strikta kontroller och service som upplåsbara västar.

Räddningsväst 150 N

En uppblåsbar väst som blåses upp med hjälp av en gaspatron. Västen aktiveras automatiskt vid kontakt med vatten.

Västens fördel är att den ger mycket rörelseutrymme i ouppblåst läge. I uppblåst läge begränsar den dock möjligheten att kunna simma och kravla dig upp land eller i båten. Samtidigt är det den väst som har bäst förutsättningar att kunna vända dig rätt när du hamnar i vattnet. Utöver det är den utrustad med visselpipa, reflexer samt en lyftögla.

Räddningsväst 150 N är tekniskt avancerad och kräver kontinuerlig inspektion och service för att säkerställa att den fungerar korrekt år efter år.

Här kan du läsa mer om uppblåsbara flytvästar.

Sele och säkerhetslina

Du kan även utöka säkerheten sjön genom att koppla en sele och säkerhetslina mellan båten och din flytväst (med integrerad livsele) eller livsele. Linan och selen måste också vara CE-märkta.

För att fästa säkerhetslinan krävs det stabila fästpunkter i båten samt att de behövs en löplina från för till akter.

Flytväst för barn

Flytvästen som barn skall ha är en räddningsväst 100N.

Viktigt att tänka när det gäller flytväst för barn:

 • Västen är CE-märkt
 • Anpassad för barnets vikt/storlek (är flytväst för stor så hamnar flytkraften långt ned)
 • Ha en gul, orange eller röd färg samt
 • Ha en krage
 • Enkel för en vuxen att sätta på och svår för ett barn att ta bort (gäller framförallt mindre barn)
 • Spänn grenbandet hårt, ca 5 cm mellan grenen och bandet (gäller framförallt små barn)

En tips är att prov bada med flytväst för att barnet ska vänja sig.

Här kan du läsa mer om flytväst för barn.

Köpa eller låna/hyra flytväst

Beslut om att köpa eller hyra flytväst handlar om hur mycket du tror att din flytväst kommer att användas Med tanke på att flytvästar har en begränsad livslängd kan det ibland vara bättre att låna/hyra flytvästar för de enstaka gångerna de används.

Svenska Livräddningssällskapet har initierat att alla kommuner har depåer där flytvästar kan lånas/hyras. Listan över alla utlämningsdepåer hittar du här.

Källor

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris