Det kan ju bidra till att betala några av de fasta kostnader som man alltid har. Kan man bara finna en hyrestagare som är att lita på och som behandlar den kära båten med omsorg och sjömanskap så må det vara hänt.

Det kan vara en bra idé, men det är viktigt att man tänker sig för, helst före. Vi kan skilja mellan direktuthyrning, där båtägaren privat hyr ut sin båt någon eller några veckor, uthyrning av den egna båten genom ett förmedlingsföretag och yrkesmässig uthyrning.

Uthyrning privat

Vid skada blir dock självrisken dubbel. Gå igenom båten noggrant före utlämningen och ta bort alla privata saker som inte hör till båtens egentliga utrustning och kontrollera att all säkerhetsutrustning finns på plats. När båten lämnas ut ska hyrestagaren legitimera sig och det är klokt att skriva upp numret på legitimationen och spara till dess båten återlämnats utan problem. Om hyrestagaren skulle försvinna med båten betraktas det inte som stöld och ersätts alltså inte av försäkringen. Rubriceringen är bedrägeri och uthyraren måste driva ärendet civilrättsligt. Notera också att rättsskyddsförsäkringen inte gäller för tvister mellan uthyrare och hyrestagare. 

Uthyrning via förmedling

När båten hyrs ut genom båtuthyrningsföretag eller förmedlingsföretag måste båtägaren anmäla detta till Atlantica och få en tilläggsförsäkring, uthyrningsförsäkring, utfärdad.

Försäkringen betecknas som yrkesmässig om man bedriver uthyrning i mera betydande omfattning och naturligtvis om man har flera båtar som hyrs ut. I det fallet gäller inte den vanliga privatförsäkringen. Bäst är att kontakta Atlantica, diskutera villkoren och begära en offert.

Uthyrningsavtal

Vanligen är det segelbåtar som hyrs ut och tendensen är att uthyrning blir vanligare. Upprätta ett genomtänkt avtal med hyrestagaren och kräv alltid en deposition som åtminstone motsvarar självrisken. Som förebild kan man se de professionella uthyrarnas avtal.

Tänk på innan uthyrning

Var noga med att kontrollera att hyrestagaren verkligen klarar av att hantera båten. Och meddela din båtklubb och dina båtgrannar att du hyrt ut din båt.

Uthyrningsförsäkring

Läs mer om vår Uthyrningsförsäkring.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris