Är motorbåten eller motorn viktigast?

Naturligtvis är det mycket mer än bara motorn som påverkar värdet, men eftersom det är den i särklass dyraste detaljen på en motorbåt har den också störst effekt på begagnatpriset. Det gäller både inom- och utombordare, även om äldre dieselmotorer (inombordare) generellt sett betingar ett högre pris på begagnatmarknaden.

Plastbåt eller aluminiumbåt

Köper du en liten plast- eller är den förmodligen utrustad med utombordare och då varierar priset mest beroende på motorns årsmodell och skick. Tyvärr är det i stort sett omöjligt att veta hur välskött (eller motsatsen) en utombordare varit av tidigare ägare. Precis som alla andra motorer kräver båtmotorer regelbunden service, men det är inte sällsynt att det går flera år mellan verkstadsbesöken för fritidsbåtmotorer. Det betyder inte att det är omöjligt att göra bra affärer när begagnade båtmotorer är inblandade, men man bör ha i åtanke att en tvåtakts utombordare kan vara mer sliten än den ser ut.

Omvänt kan en till det yttre sliten utombordare vara välservad och i utmärkt skick. Är man ingen motorexpert själv kan det vara en fördel att ha med sig någon som kan båtmotorer när man tittar på begagnade motorbåtar. Vad gäller själva båten är det betydligt lättare att se om den är välvårdad eller inte. Även om nya båtar självfallet kostar mer än gamla, är skillnaden mellan årsmodeller liten relativt skicket, särskilt mellan mindre motorbåtar.

Träbåt

Träbåtar är ett kapitel för sig och här krävs det andra förkunskaper för att göra en bra affär. Något annat som behövs är gott om tid att spendera på underhåll av träbåten.

Större motorbåt

När du köper en större motorbåt finns fler saker att ta hänsyn till än bara motorn och båtens allmänna skick. Några exempel är el, vattenpump, värmare och toalett. I det sistnämnda fallet kan det vara bra att tänka på att toatömning till sjöss blir förbjudet 2015.

Alla underhållskostnader blir med all sannolikhet högre när du köper en äldre båt, men hur mycket högre beror återigen på det nuvarande skicket. I större motorbåtar är motorn (då en inombordsmotor) oftast densamma som levererades med båten då den var ny, förutsatt att den inte drabbats av något allvarligare haveri och bytts ut. Det innebär att du i många fall enkelt kan hitta utförlig information om motorn och vara medveten om kända svagheter före köp.

Tips och råd inför köp av begagnad motorbåt

Undersökning av motorbåt

Innan du köper en begagnad motorbåt har du förhoppningsvis provköra båten och sett till att motorn fungerar.

Delar du bör undersöka/besiktiga innan köpet är:

  • Servicedokumentation för båt och motor
  • CE-märkning - Båtar byggda efter 1998 ska vara CE-märkta
  • Att båten inte är övermotoriserad, således att motorn är större än vad som är godkänt för båten
  • Skador och slitage på skrov och steglist samt genomföringar
  • Skador och slitage på drev/motor eller utombordsmotor
  • Skador och slitage på båtens interiör och utrustning
  • Lukt i båten - Luktar det illa kan det var mögel eller fel på toaletten
  • Provkör båten

Men det är lätt att missa fel som inte är uppenbara!

Besiktningsman

Därför kan det vara värt pengarna att anlita en kompetent besiktningsman som går igenom båten fullständigt. Att upptäcka dolda fel innan du köper kan bespara dig stora reparationskostnader senare. Anlita i så fall en erfaren besiktningsman och se till att skriva ett avtal om vad som ingår i besiktningen. En del besiktningsmän vill friskriva sig från alla potentiella fel de missar, medan andra bara friskriver sig vad gäller motorn. Se till att ha koll på vad som gäller i ditt fall.

Köpa motorbåt privat eller hos handlare

Köpa båt av båthandlare

Precis som i många andra situationer är det nästan alltid tryggast att köpa begagnad båt av en etablerad båthandlare. En kunnig och seriös båthandlare har gått igenom båtens alla delar och åtgärdat eventuella brister innan den säljs vidare. Köper du båten av ett företag bör du också få vissa garantier, som visserligen varierar i omfattning men aldrig finns med vid privatköp.

Samtidigt får du som regel betala mer för den tryggheten. Om det är värt den extra kostnaden beror mycket på hur väl du känner till båtmodellen i fråga. Mycket information finns närmare tillhands än många tänker på. Om du inte har kontakter som kan mycket om båtar är forum och båtsajter på nätet en riktigt bra källa till kunskap om specifika båtmodeller.

Köpa båt av privatperson

Att köpa begagnad båt av en privatperson är ofta billigare än att köpa av en handlare, men då är du inte skyddad av konsumentköplagen på samma sätt. Ansvaret ligger i mångt och mycket på dig själv att se till att allt går rätt till. Att gå igenom båten noggrant innan köp är en självklarhet, men det är också viktigt att se till att säljaren är seriös. Även om säljaren känns trovärdig gör man bäst i att göra sin hemläxa.

Det går inte längre att hävda god tro, så om det skulle gå så illa att du köper en stulen båt kan du till på köpet bli åtalad för häleri. De flesta båtar är märkta med ett skrovnummer och alla motorer har utan undantag ett instansat motornummer. Du bör därför notera dessa nummer och jämföra dessa med båtar som är efterlysta. Det är också viktigt att försäkra sig om att säljaren har rätt att sälja båten, d.v.s. att han eller hon står som ägare på båten och att den inte är belånad.

Köpekontrakt för båt

Oavsett om du köper båten av en båthandlare eller privatperson är det viktigt att skriva ett detaljerat köpekontrakt. Det är viktigt att ni specificerar vad som ingår i köpet samt vilka garantier säljaren ger kring funktionalitet etc.

Vid köp av en privatperson är det extra viktigt att ni skriver ett detaljerat köpekontrakt, i och med att köpet endast regleras av köplagen. Om du köper av en båthandlare har du ett extra skydd i konsumentköplagen.

Du kan exempelvis använda Konsumentverkets köpekontrakt mellan privatpersoner vid ett köp.

Våra båtförsäkringar

Läs mer om våra båtförsäkringar.

Pris på båtförsäkring

Räkna på vad en försäkring skulle kosta för din båt.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris